Wetenschap denkt hondenleven met vijf jaar te kunnen verlengen

hond

Wetenschappers hebben zich ten doel gesteld het aantal jaren dat een hond in de bloei van zijn leven is, te vergroten.

De afgelopen jaren is er uitgebreid onderzoek gedaan naar veroudering. En diverse onderzoeken hebben geresulteerd in maatregelen die er ook daadwerkelijk voor zorgen dat muizen en ratten langer leven. Onderzoekers van de universiteit van Washington willen nu op vergelijkbare wijze het leven van honden verlengen. Ze hebben daartoe het Dog Aging Project opgezet.

Doel
“Ons doel is de levensperiode waarin honden gezond zijn, te verlengen, we willen dus niet de periode waarin honden al wat ouder zijn, verlengen,” zo benadrukken de onderzoekers. “Stel je voor wat je met een extra twee tot vijf jaar waarin je hond in de bloei van zijn leven is, zou kunnen doen. Dat ligt vandaag de dag binnen ons bereik.”

Onderzoek
Om het leven van honden te kunnen verlengen, moeten de onderzoekers eerst meer inzicht krijgen in de veroudering van honden. Een aantal honden zal gedurende hun hele leven gevolgd worden. De onderzoekers hopen zo te achterhalen welke omgevings- of biologische factoren ervoor zorgen dat sommige honden heel oud worden, terwijl anderen bezwijken aan ziekten als kanker, dementie of nierfalen. Dergelijk onderzoek wordt al jaren onder mensen uitgevoerd. Grote groepen mensen worden daartoe een leven lang gevolgd. “Dergelijke onderzoeken hebben een schat aan belangrijke informatie opgeleverd, maar duren decennialang,” zo is op de website van het project te lezen. “Wat onder mensen tientallen jaren duurt, duurt onder honden maar enkele jaren. In minder dan een decennium kunnen we de factoren die onze huisdieren helpen om langer gezond te helpen, te identificeren.”

Experimenten
Naast het in kaart brengen van factoren die van invloed zijn op de levensduur van honden, zal er tijdens het onderzoeksproject ook geëxperimenteerd worden. Voor zover nu bekend zijn er twee manieren waarop het leven van organismen verlengd kan worden. De eerste is het beperken van de calorie-inname. De tweede is een medicijn dat rapamycin of sirolimus wordt genoemd. Het medicijn in kwestie wordt onder mensen – in hoge doses – gebruikt om te voorkomen dat getransplanteerde organen worden afgestoten en om kanker te bestrijden. Aangetoond is dat een klein beetje van het medicijn de levensduur van verschillende organismen – waaronder muizen – zonder al te veel bijwerkingen kan verlengen.

Gestart
Het eerste deel van het onderzoek is inmiddels gestart. De onderzoekers hebben 32 honden van middelbare leeftijd (zes tot negen jaar) en van verschillende rassen verzameld. Deze honden krijgen de komende maanden een kleine dosis van het eerder genoemde medicijn toegediend, terwijl ze nauwlettend in de gaten worden gehouden. De honden worden tot het einde van hun leven gevolgd, om te kijken of het medicijn iets met hun levensduur doet. Later zullen nog meer honden (langduriger) dit medicijn toegediend krijgen. “Op basis van onderzoeken onder muizen, uitgevoerd aan de universiteit van Washington en elders, verwachten we dat rapamycin de gezonde levensduur van honden van middelbare leeftijd met twee tot vijf jaar kan verlengen,” zo stellen de onderzoekers.

Als het onderzoek goed verloopt, volgt er mogelijk nog een studie, gericht op het verlengen van dat andere favoriete huisdier: de kat.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd