Wetenschap brengt genen van Zwarte dood in kaart

De genen van de Zwarte Dood wijzen erop dat de epidemie die 30 miljoen levens kostte vooral te wijten is aan de omstandigheden.

Tussen 1347 en 1351 sloeg de pest, ook wel de Zwarte Dood genoemd, keihard toe. Zo’n 30 miljoen mensen stierven.

Bacterie
De pest wordt veroorzaakt door de bacterie Yersinia pestis. Wetenschappers hebben de genen van die bacterie nu voor het eerst in kaart gebracht. Ze deden dat door de tanden van slachtoffers van de Zwarte Dood te bestuderen, zo meldt het blad Nature.

WIST U DAT?

…wetenschappers onlangs nog concludeerden dat de Zwarte Dood niet meer bestond?

Tegenwoordig
Ook tegenwoordig waart een variant op de bacterie nog rond. En uit het genetische onderzoek van de wetenschappers blijkt dat de moderne variant weldegelijk afstamt van de variant die de Zwarte Dood veroorzaakte. Sterker nog: er blijken niet zoveel verschillen te zitten tussen de Y. pestis die de Zwarte Dood veroorzaakte en de moderne variant.

Hoe kan het dan dat de pest in de veertiende eeuw zoveel harder toesloeg? De onderzoekers vermoeden dat niet de bacterie zelf, maar de omstandigheden daar aanleiding toe gaven. Mensen zouden veel vaker zijn blootgesteld aan dragers van Y. pestis (denk aan vlooien en ratten) en er ook vatbaarder voor zijn geweest.

Bronmateriaal

"ScienceShot: Europe's Black Death Spawned Modern Plague Strains" - Sciencemag.org
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door Paul Fürst (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd