Wet der orkaankracht ontdekt

De intensiteit van orkanen volgt een simpele wiskundige wet. Dat blijkt uit onderzoek. Met behulp van de hieruit voortvloeiende formule is gemakkelijk te voorspellen hoe orkanen zich in de toekomst – als de aarde opwarmt en de zeespiegel stijgt – gaan gedragen of beter gezegd: misdragen.

De wetenschappers bestudeerden de orkanen die wereldwijd tussen 1966 en 2007 plaatsvonden. Ze berekenden van elke orkaan hoeveel energie deze met zich meebracht en hoelang deze duurde. De onderzoekers ontdekten dat de verhoudingen tussen de zeldzaam sterke orkanen en de veelvoorkomende zwakke orkanen ongeacht in welke regio deze voorkomen, altijd gelijk zijn.

Machtsfunctie
Dat betekent dat orkanen de machtsfunctie volgen. De variable y is in deze functie altijd evenredig aan de macht van x. Alleen de allerzwaarste en zeer zwakke orkanen volgden dit patroon niet.

Warm water
De onderzoekers keken ook naar het effect van de watertemperatuur op de orkanen. De proportie zwakke en sterke orkanen bleek ongeacht of het water warmer of kouder was, gelijk te blijven. De sterkste orkanen vormden hierop echter weer een uitzondering; zij doken vaker in warmer water op.

Wetenschappers speculeren al lang over de gevolgen van klimaatverandering voor orkanen. De wet schept op papier nu in ieder geval duidelijkheid. De resultaten wijzen erop dat een stijging van de temperatuur leidt tot meer zware orkanen. Of dat in de praktijk ook werkelijk zo zal zijn, is onduidelijk. De mens heeft de temperaturen die wetenschappers verwachten nog nooit meegemaakt.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd