Werkt overmatig gebruik van sociale media depressies in de hand?

Jongeren zitten tegenwoordig vaak op sociale media. Maar uit onderzoek blijkt nu dat overmatig gebruik de kans op een depressie verhoogt.

Hoe meer tijd jongeren doorbrengen op sociale media, hoe groter de kans dat zij depressief worden. Dat blijkt uit onderzoek van de University of Pittsburgh. De voorspelling is dat depressie in 2030 de meest voorkomende aandoening is in westerse landen.

Onderzoek
Dr. Brian Primack en zijn collega’s hebben ruim 1780 jongvolwassenen tussen de leeftijd van 19 en 32 jaar onderzocht. Aan hen werd gevraagd een vragenlijst in te vullen over hun gebruik van sociale media. Ook werd er gekeken naar hun kwetsbaarheid voor depressies. Gemiddeld zaten de jongeren zo’n 61 minuten per dag op verschillende sociale media en bezochten ze deze dertig keer per week. Meer dan een kwart van de participanten bleek zeer gevoelig te zijn voor depressies.

Verband
Uit dit onderzoek kwam een interessant verband naar voren. Zo bleek dat mensen die vaak en langdurig op sociale media zitten, 1,7 tot 2,7 meer kans hebben op een depressie. Dit heeft meerdere oorzaken. Jongeren zien op sociale media allerlei mooie foto’s en statusupdates van anderen, waardoor ze het gevoel hebben dat iedereen gelukkiger is dan zijzelf. Ook kunnen jongeren te maken krijgen met online pesten, of een internetverslaving oplopen.

Mensen die langdurig op sociale media zitten, hebben meer kans op een depressie

Oorzaak – gevolg
Hoofdonderzoeker Lui yi Lin waarschuwt dat er geen overhaaste conclusies getrokken moeten worden over de oorzaak-gevolgrelatie. Aan de ene kant zou het kunnen dat veelvuldig gebruik van sociale media depressief maakt door bovengenoemde oorzaken. “Aan de andere kant zou het ook kunnen dat mensen die al depressief zijn, vaker op sociale media te vinden zijn om hun leegte op te vullen,” zegt Lin.

Uit eerder onderzoek bleek ook al dat mensen sociale media gebruiken om hun humeur te ‘managen’. We gebruiken dus best vaak sociale media om ons beter te voelen. “Sociale media hebben een belangrijke plek ingenomen in ons dagelijks leven,” zegt Primack. “Belangrijk is dat hulpverleners goed het onderscheid kunnen maken tussen te veel en normaal gebruik van sociale media.” Volgens hem kan verder onderzoek helpen bij het bestrijden van depressies onder jongeren.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd