Werknemer wordt gelukkig van groen bedrijf

Waar worden werknemers nu echt gelukkig van? Amerikaanse wetenschappers zochten naar een verband tussen het geluk van werknemers en diverse factoren die op de werkvloer een rol kunnen spelen. Ze ontdekten dat het verband tussen het geluk van werknemers en de mate waarin een bedrijf ‘groen’ is, zeer sterk is. Een grotere bedrijfswinst maakt niet gelukkiger.

Er wordt over het algemeen weinig onderzoek gedaan naar het geluksgevoel van medewerkers. Men neemt aan dat werknemers die een milieuvriendelijk bedrijf belangrijk vinden gelukkiger worden van het werken bij een dergelijk bedrijf.

Onderzoek
De onderzoekers besloten wat dieper op de kwestie in te gaan en onderzochten 113 bedrijven. Er werd gekeken wat de bedrijven aan het milieu deden en hoe het met de winst zat. Ook achterhaalden de wetenschappers hoe tevreden de duizenden medewerkers waren.

WIST U DAT…

…mensen instinctief lachen, maar dat ze huilen moeten leren?

Resultaten
De resultaten van de analyse wijzen erop dat medewerkers tevredener over hun bedrijf zijn als het ook op het gebied van het milieu beter scoort. Er werd geen significant verband tussen de tevredenheid van werknemers en de waarde van het bedrijf gevonden.

De wetenschappers adviseren bedrijven om hun inspanningen op het gebied van milieu vooral met de medewerkers te communiceren. De werknemers waarderen dat en dat betaalt zichzelf weer terug.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd