Werkloosheid is beter voor de gezondheid dan slechte baan

Werkloosheid is niet best voor de gezondheid. Maar een baan die veel van mensen eist en waar ze weinig voor terugkrijgen, is minstens net zo slecht of zelfs slechter voor de gezondheid, zo blijkt uit een nieuw onderzoek.

De onderzoekers bestudeerden de gegevens van 7000 Australiërs. De proefpersonen kregen regelmatig vragen voorgelegd en werden zeven jaar lang gevolgd.

Tevreden
De proefpersonen kregen vragen over hun werk. De kwaliteit van een baan werd vastgesteld op basis van vier factoren: de controle die de proefpersonen er zelf op uit konden oefenen, de zekerheid (konden ze deze baan houden), het salaris en de hoeveelheid stress. Ook vulden de proefpersonen een vragenlijst in waaruit bleek hoe het met hun emotionele gezondheid gesteld was.

Gezond
Over het algemeen gold: de mensen die werk hadden, waren gezonder dan de mensen die werkloos waren. Maar toen de onderzoekers die resultaten corrigeerden door de leeftijd, het geslacht, de relatie en het opleidingsniveau van mensen erbij te betrekken, bleek dat mensen zonder baan een even goede of zelfs een betere gezondheid hadden dan mensen met een slechte baan. De mensen met een slechte baan zagen hun mentale gezondheid na verloop van tijd ook harder achteruitgaan dan mensen zonder baan.

Een nieuwe baan
De werkloze mensen die tijdens het onderzoek een hele goede baan kregen, kregen ook een betere mentale gezondheid. Gemiddeld ging hun gezondheid er drie punten op vooruit. De mensen die werkloos waren en een slechte baan kregen, zagen hun mentale gezondheid hard achteruitgaan: met 5,6 punten. En dat is een groot verschil: een verschil van vier of vijf punten wordt door experts gezien als een merkbaar verschil: het heeft echt invloed op de mentale gezondheid. De mentale gezondheid van deze groep was slechter dan die van de mensen die werkloos bleven.

Beleid
Het onderzoek bewijst dat een baan dus lang niet altijd goed is voor de gezondheid. Autoriteiten die werklozen aan het werk willen hebben, doen er goed aan deze niet te dwingen om elke baan aan te nemen. Alleen een baan die goed bij iemand past, heeft ook toekomst.

Overigens is het relatief gemakkelijk om ervoor te zorgen dat mensen een baan als prettig ervaren. Zekerheid is in deze tijd al een belangrijke factor: als mensen het idee hebben dat ze aan het werk kunnen blijven, ervaren ze een baan al als fijner. Datzelfde geldt voor banen die flexibiliteit bieden en waar mensen minder stress ervaren.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd