Wereldzaadbank verwelkomt de eerste zaden van bomen

wereldzaadbank

Voor de allereerste keer zijn zaden van bomen in de Wereldzaadbank in Spitsbergen opgeslagen. Het gaat om zaden van de fijnspar en grove den, afkomstig uit de Scandinavische bossen.

De fijnspar en grove den zijn commercieel gezien de belangrijkste bomensoorten in Scandinavië. Behalve een plekje in het bos, hebben ze nu ook een plekje in de Wereldzaadbank weten te veroveren.

Alles weten…

…over de Wereldzaadbank? Lees hier snel verder!

De Wereldzaadbank
Deze zaadbank bevindt zich in het permafrost op Spitsbergen en is gebouwd voor de opslag van zaden afkomstig uit de hele wereld. De zaden worden opgeslagen voor ons nageslacht: als klimaatverandering, natuurrampen of ander onheil ervoor zorgt dat soorten verloren (dreigen te) gaan, kan men in de Wereldzaadbank altijd nog zaden vinden om die soorten weer ‘tot leven te wekken’.

Genetische diversiteit
De zaden van de Scandinavische bomen worden om verschillende belangrijke redenen nu ook in de Wereldzaadbank opgeslagen. Ten eerste kan er dan altijd een beroep gedaan worden op de zaden wanneer de bomen het buiten de Wereldzaadbank onverhoopt moeilijk krijgen. Ten tweede kunnen veranderingen in de genetische diversiteit van de bomen op lange termijn gemonitord worden door de zaden in de Wereldzaadbank regelmatig naast de zaden afkomstig uit de natuur te leggen.

In totaal verdwijnen er 218 zaadpartijen afkomstig uit Scandinavische bossen in de Wereldzaadbank. De oudste zaden stammen uit 1938.

Bronmateriaal

"Forest seed destined for Svalbard" - Regjeringen.no
De foto bovenaan dit artikel is afkomstig van het Global Crop Diversity Trust.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd