Wereldwijde wegen nog lang niet veilig genoeg: jaarlijks sterven er 1,19 miljoen mensen in het verkeer

Elke minuut zijn er meer dan 2 sterfgevallen en op dagelijkse basis overschrijdt het aantal slachtoffers de 3200. Verkeersongelukken zijn zelfs de voornaamste doodsoorzaak voor kinderen en jongeren tussen 5 en 29 jaar.

In de afgelopen jaren hebben we positieve stappen gezet op het gebied van verkeersveiligheid. Ondanks deze vooruitgang is het jammer genoeg nog niet voldoende. Het nieuwste WHO-rapport over de mondiale stand van zaken komt nu met harde cijfers. En daaruit blijkt dat er nog altijd teveel mensen in het verkeer verongelukken.

1,19 miljoen per jaar
Volgens het recente rapport is het aantal verkeersdoden per jaar sinds 2010 met 5 procent afgenomen tot 1,19 miljoen. Toch is dit volgens de onderzoekers nog altijd een alarmerend hoog aantal. Dit betekent dat er nog steeds elke minuut twee sterfgevallen plaatsvinden en er meer dan 3200 mensen per dag in het verkeer komen te overlijden. Het is zelfs zo dat verkeersongelukken de belangrijkste doodsoorzaak zijn voor kinderen en jongeren in de leeftijd van 5-29 jaar.

Mondiale gezondheidscrisis
Verkeersongelukken blijven daarmee volgens de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) een ‘voortdurende mondiale gezondheidscrisis’, met een snel toenemend risico op overlijden voor voetgangers, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers. “Het trieste aantal verkeersdoden laat weliswaar een neerwaartse trend zien, maar helaas gaat dit niet zo snel als nodig is,” aldus Tedros Adhanom Ghebreyesus, directeur-generaal van de WHO.

Daling
Onder de VN-lidstaten meldden 108 landen een afname van het aantal verkeersgerelateerde sterfgevallen tussen 2010 en 2021. Tien van deze landen slaagden erin om het aantal verkeersdoden met meer dan de helft te verminderen, waaronder Wit-Rusland, Brunei Darussalam, Denemarken, Japan, Litouwen, Noorwegen, de Russische Federatie, Trinidad en Tobago, de Verenigde Arabische Emiraten en Venezuela. Nog eens 35 landen boekten aanzienlijke vooruitgang door het aantal sterfgevallen met 30 procent tot 50 procent te verminderen.

Verkeersdoden
Uit het rapport blijkt verder dat 28 procent van alle verkeersdoden wereldwijd zich voordoen in de regio Zuidoost-Azië, gevolgd door 25 procent in de Westelijke Stille Oceaan, 19 procent in Afrika, 12 procent in Amerika, 11 procent in het oostelijke Middellandse Zeegebied en 5 procent in Europa.

Lage- en middeninkomenslanden
Wat daarnaast opmerkelijk is, is dat negen op de tien sterfgevallen zich voordoen in landen met lage- en middeninkomens, waarbij het aantal slachtoffers onevenredig hoog is in verhouding tot het aantal voertuigen en wegen. Het risico op overlijden is in lage-inkomenslanden drie keer zo hoog als in hoge-inkomenslanden, terwijl deze landen slechts 1 procent van ‘s werelds motorvoertuigen bezitten.

Kwetsbare weggebruikers
Ongeveer 53 procent van alle verkeersdoden betreft kwetsbare weggebruikers, waaronder voetgangers (23 procent), bestuurders van gemotoriseerde tweewielers en driewielers zoals motorfietsen (21 procent), fietsers (6 procent) en gebruikers van andere vervoersmiddelen, zoals bijvoorbeeld e-scooters (3 procent). Zo nam het aantal dodelijke slachtoffers onder voetgangers met 3 procent toe tot 274.000 tussen 2010 en 2021. Het aantal fietsslachtoffers steeg bijna 20 procent tot 71.000. Het aantal sterfgevallen onder inzittenden van auto’s en andere vierwielige lichte voertuigen is licht gedaald naar 30 procent van het totale aantal wereldwijde verkeersdoden.

Urgent mondiaal probleem
Kortom, de bevindingen uit de studie duiden erop dat verkeersveiligheid nog altijd een urgent mondiaal probleem is. De wereldwijde wegen zijn nog altijd niet veilig genoeg. “Het is mogelijk om de ellende op onze wegen te voorkomen,” onderstreept Adhanom Ghebreyesus. “We roepen alle landen op om mensen in plaats van auto’s centraal te stellen in hun transportsystemen en ervoor te zorgen dat de veiligheid van voetgangers, fietsers en andere kwetsbare weggebruikers wordt gewaarborgd.”

Levens redden
Hier is overigens nog wel werk aan de winkel. Uit onderzoek blijkt bijvoorbeeld dat 80 procent van ‘s werelds wegen niet voldoet aan veiligheidsnormen voor voetgangers. Bovendien heeft slechts 0,2 procent fietspaden, wat deze weggebruikers in een gevaarlijke positie brengt. “Onze missie is om zoveel mogelijk levens te redden en te verbeteren,” zegt WHO-ambassadeur Michael R. Bloomberg, die ook het voorwoord voor het rapport schreef. “Een van de meest effectieve manieren om dat te bereiken, is door ervoor te zorgen dat meer van ‘s werelds wegen veilig zijn voor iedereen. Gedurende meer dan tien jaar hebben we samen met de WHO en onze partners bemoedigende vooruitgang geboekt. Desondanks is er nog steeds een grotere inzet van regeringen over de hele wereld nodig.”

Landen
Het rapport wijst op een zorgwekkend gebrek aan vooruitgang bij het bevorderen van wetten en veiligheidsnormen. Slechts zes landen hebben wetten die voldoen aan de beste richtlijnen die de WHO opstelt voor de vijf belangrijkste risicofactoren, namelijk snelheidsovertredingen, rijden onder invloed, het dragen van motorhelmen, veiligheidsgordels en kinderbeveiligingen. Ondanks de verwachting dat het wereldwijde motorvoertuigpark tegen 2030 zal verdubbelen, hebben slechts 35 landen – wat minder is dan een vijfde van de VN-lidstaten – wetgeving voor alle belangrijke veiligheidskenmerken van voertuigen, zoals bijvoorbeeld geavanceerde remsystemen. Het rapport benadrukt tevens aanzienlijke tekortkomingen in het waarborgen van veilige weginfrastructuur. Slechts 51 landen, wat een kwart van de VN-lidstaten is, hebben wetten die ervoor zorgen dat alle weggebruikers regelmatig worden geïnspecteerd om de veiligheid te waarborgen.

Over het algemeen is er dus nog veel vooruitgang nodig voordat de veiligheid op wereldwijde wegen aanzienlijk verbetert. “We zullen doorgaan met het aandringen bij meer leiders om levensreddende maatregelen te nemen,” besluit Bloomberg.

Bronmateriaal

"Despite notable progress, road safety remains urgent global issue" - WHO
Afbeelding bovenaan dit artikel: sestovic van Getty Images Signature (via Canva Pro)

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd