Wereldhonger is vanaf nu weer een groeiend probleem

Het aantal mensen dat honger lijdt, neemt voor het eerst sinds meer dan tien jaar weer toe.

Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Verenigde Naties. De toename is te wijten aan langdurige gewelddadige conflicten en klimaatverandering.

815 miljoen mensen hebben honger
De cijfers in het rapport – dat handelt over het jaar 2016 – liegen er niet om. Zo zouden in 2016 815 miljoen mensen honger hebben geleden. Het gaat om zo’n 11% van de wereldbevolking. Het is een flinke toename ten opzichte van 2015: in dat jaar hadden 38 miljoen minder mensen met honger te maken.

Te laag gewicht
De meeste mensen die honger lijden, wonen in Azië (520 miljoen). Ook wordt er veel honger geleden in Afrika (243 miljoen) en Latijns-Amerika en het Caribisch gebied (42 miljoen). Onder deze mensen treffen we ook veel kinderen aan. Zo zouden zo’n 155 miljoen kinderen onder de vijf jaar een te geringe lengte hebben voor hun leeftijd. Zo’n 52 miljoen kinderen hebben een gewicht dat te laag is voor hun lengte.

Gebieden waar de VN zich op dit moment zorgen over maakt, zijn onder meer Zuid-Soedan, Noordoost-Nigeria, Somalië en Jemen. Zuid-Soedan had begin dit jaar te maken met hongersnoden en er is een gerede kans dat dat probleem binnenkort weer de kop opsteekt. Ondertussen hebben landen als Nigeria, Somalië en Jemen te maken met conflicten die leiden tot hongersnood. Maar ook in vredige gebieden kan de voedselzekerheid op losse schroeven komen te staan. Bijvoorbeeld door droogte of overstromingen.

Conflicten en klimaatverandering
Dat wereldhonger weer een groeiend probleem is, heeft verschillende oorzaken. Een groot probleem zijn verschillende langlopende gewelddadige conflicten – die volgens de VN vaak verergerd worden door klimaatverandering. “Het afgelopen decennium is het aantal conflicten dramatisch toegenomen, ook zijn conflicten complexer en hardnekkiger van aard geworden. Hierdoor zijn alarmbellen gaan rinkelen die we niet langer kunnen negeren: we kunnen geen einde maken aan de honger en alle vormen van ondervoeding tenzij we alle factoren die de voedselzekerheid ondermijnen, aanpakken.”

Overigens is ondervoeding niet het enige probleem waar de VN aandacht voor vraagt. Ook het aantal mensen met obesitas is reden tot zorg. Zo’n 641 miljoen volwassenen wereldwijd zijn obees, dat is ongeveer 13% van de volwassen wereldbevolking. Naar schatting zijn daarnaast zo’n 41 miljoen kinderen wereldwijd te zwaar.

Het verschenen rapport maakt deel uit van de 2030 Agenda for Sustainable Development, die erop gericht is om honger en alle vormen van slechte voeding (van ondervoeding tot obesitas) tegen 2030 uit te roeien.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd