‘Wereldbevolking stopt niet met groeien als er 10 miljard mensen zijn’

heel veel mensen

De Verenigde Naties voorspellen dat de wereldbevolking tegen het eind van deze eeuw – als er zo’n 10 miljard mensen zijn – stopt met groeien. Maar nieuw onderzoek wijst erop dat dat niet het geval is. Misschien dat de groei even stopt, maar het is aannemelijk dat deze daarna weer doorzet.

Dat schrijven wetenschappers in het blad Frontiers in Ecology and the Environment. Ze baseren hun conclusie op een model. Dit model is weer gebaseerd op de observatie dat er een verband is tussen de groei van de populatie en het energieverbruik per capita. Als er meer energie voorhanden is, zet de economische ontwikkeling door en dalen de geboortecijfers. Als de geboortecijfers wereldwijd voldoende dalen, kan dat ervoor zorgen dat de wereldbevolking stopt met groeien.

Het menu

De wereldbevolking groeit rap. Hoe gaan we die mensen tegen 2050 allemaal van eten voorzien? Wetenschappers werken er hard aan. Lees hier meer over enkele van hun ideeën.

Maar het is zeker niet aannemelijk dat dat tegen het eind van deze eeuw gaat gebeuren, zo blijkt uit het model. “Als er tien miljard mensen zijn, is een groeistop inderdaad binnen handbereik,” erkent onderzoeker Oskar Burger. “Maar alleen als er constant voldoende energie per capita beschikbaar blijft.” En dat is zeer onaannemelijk. “Sinds 1960 groeit de populatie sneller dan de hoeveelheid beschikbare energie wereldwijd.” Waar het op neerkomt, is dat er per hoofd van de bevolking dus steeds minder energie voorhanden is. En die trend zet alleen maar door. Het lijkt er dan ook op dat we niet naar een groeistop, maar juist van een groeistop vandaan bewegen.

Het is best mogelijk dat de wereldbevolking zodra deze tien miljard mensen telt, even stopt met groeien. Maar er is volgens het model van Burgers en zijn collega’s maar een kleine verandering nodig wil de wereldbevolking daarna weer gaan groeien. “Natuurlijk is ons model van de groei van de wereldbevolking heel simpel,” vertelt Burger. Het is dan ook niet bedoeld om de voorspellingen van de VN te vervangen. Wel hopen de onderzoekers dat het mensen aan het denken zet en aanzet om meer variabelen in hun modellen omtrent de groei van de wereldbevolking in te zetten. Rekening houden met de hoeveelheid beschikbare energie is daarbij een eerste stap.

Bronmateriaal

"World population: The end of growth is improbable" - MPG.de
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Ville Miettinen (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd