Weet jouw kat hoe hij heet?

Japans onderzoek suggereert van wel!

Er is al heel veel onderzoek gedaan naar de communicatie tussen mensen en honden. Zo zijn er studies geweest die aantoonden dat honden bepaalde menselijke gebaren – zoals het wijzen naar objecten – begrijpen en onderscheid kunnen maken tussen verschillende menselijke gezichtsuitdrukkingen. Ook kunnen ze onderscheid maken tussen verschillende door mensen geuite commando’s of woorden. Veel minder duidelijk is of ook katten tot dat laatste in staat zijn. Een Japans onderzoek brengt daar verandering in. De wetenschappers tonen middels experimenten aan dat ook katten in staat zijn om onderscheid te maken tussen door een mens gesproken willekeurige woorden en hun eigen naam.

Experiment
De onderzoekers verzamelden 78 katten. Sommige van deze katten leefden bij mensen in huis. Anderen brachten hun dagen door in een kattencafé. Tijdens het experiment sprak het baasje van de katten of de eigenaar van het kattencafé vier verschillende woorden uit, gevolgd door de naam van de kat. De onderzoekers keken vervolgens of de katten anders op hun naam reageerden dan op de andere woorden. Het experiment wees uit dat de katten in staat waren om onderscheid te maken tussen hun eigen naam en woorden met dezelfde lengte en vergelijkbare klemtoon.

Vreemden
Vervolgens herhaalden de wetenschappers dit experiment nog eens. Alleen was het nu niet het baasje van de katten, maar een vreemde die de woorden en naam van de katten noemde. En ook dit keer bleken de katten onderscheid te kunnen maken tussen hun eigen naam en willekeurige woorden van dezelfde lengte en met dezelfde klemtoon.

In het café
Katten die bij mensen thuis woonden, bleken overigens net zo goed in staat te zijn als katten in het kattencafé om hun naam van willekeurige woorden te onderscheiden. Wel bleken de katten uit het kattencafé meer moeite te hebben om hun eigen naam te onderscheiden van de namen van andere katten die ook in het café woonden. De onderzoekers denken dat dat komt doordat de namen van deze cafékatten vaak in één adem met die van hun huisgenoten genoemd worden.

Betekenis
“Dit is het eerste experimentele bewijs dat aantoont dat katten in staat zijn om menselijke verbale uitingen te begrijpen,” zo schrijven de onderzoekers in hun paper. Dat de katten onderscheid maken tussen willekeurige woorden en hun eigen naam is waarschijnlijk te verklaren doordat ze hun eigen naam associëren met het ontvangen van een beloning – bijvoorbeeld voedsel of een aai over de bol – of juist het tegenovergestelde: iets negatiefs, zoals een bezoekje brengen aan de dierenarts. In andere woorden: de eigen naam heeft – in tegenstelling tot willekeurige woorden – een betekenis voor de katten.

Nu aangetoond is dat katten in staat zijn om onze verbale uitingen van elkaar te onderscheiden, kunnen we deze ontdekking wellicht aanwenden om het leven van de huiskat nog plezieriger te maken. “Zo kunnen we katten misschien wel leren dat gevaarlijke objecten of plaatsen met een specifieke uiting worden aangeduid,” zo stellen de onderzoekers. “Meer inzicht in hoeverre katten in staat zijn tot communicatie met mensen kan mogelijk het welzijn van zowel mensen als katten verbeteren.”

Bronmateriaal

"Domestic cats (Felis catus) discriminate their names from other words" - Scientific Reports
Afbeelding bovenaan dit artikel: MabelAmber / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd