Weerman wordt niet werkeloos door klimaatverandering

Ook al warmt de aarde op: het weer blijft voorspelbaar.

Klimaatverandering heeft veel gevolgen voor onze aarde. Zo zal naar verwachting de temperatuur in de komende eeuw tussen de 1,5 en 5,5 graden Celsius gaan stijgen, wat een tal van consequenties met zich meebrengt. Zo kan deze opwarming bijdragen aan de stijging van de zeespiegel en het smelten van gletsjers en permafrost. Onderzoekers wilden in een nieuwe studie weleens weten of klimaatverandering ook iets zou veranderen aan de voorspelbaarheid van het weer. Zal het voor een meteoroloog bijvoorbeeld moeilijker worden om een nauwkeurige weersverwachting op te maken?

Patroon
Om dit uit te zoeken, keken de onderzoekers naar de straalstroom; een zeer sterke wind die op zo’n 9 tot 10 kilometer hoogte waait. Om de tien tot twaalf dagen verandert de straalstroom. Dit patroon gebruiken meteologen om het weer te voorspellen. “We waren benieuwd hoe dit zou veranderen in een wereld met hogere kooldioxidegehaltes,” zegt onderzoeker Anthony Lupo. En dus werd er een methode bedacht om dit uit te vogelen.

Straalstroom
Het onderzoeksteam gebruikten een klimaatmodel om de straalstroom op het noordelijk halfrond te simuleren. In de simulatie werd een variabele bijgehouden die veranderingen in de straalstroom aangaf. Als de straalstroom van richting verandert, betekent dit namelijk ook dat ons weer gaat veranderen. Meteorologen kunnen alleen een accurate weersverwachting geven van tien tot twaalf dagen tot de volgende straalstroomverandering. Als dit tijdsbestek langer of korter is, wordt het voorspellen van het weer lastiger.

Voorspelbaar
De onderzoekers bootsten met behulp van het klimaatmodel de toekomstige 31 jaar na. Hieruit bleek dat de straalstroom ongeveer dertig tot vijfendertig keer per jaar van richting zou veranderen. Een aantal dat overeenkomt met het huidige patroon. En hiermee was het antwoord op de hoofdvraag gevonden. Omdat het tijdsbestek tussen veranderende straalstromen hetzelfde blijft, zal het weer in de toekomst waarschijnlijk net zo voorspelbaar zijn als nu.

Ondanks dat de CO2-concentraties in de atmosfeer zullen toenemen – en daardoor de temperatuur op aarde waarschijnlijk zal oplopen – zal het weer op onze planeet gewoon voorspelbaar blijven. “Klimaatverandering zorgt voor veel transformaties, maar dit experiment laat zien dat de voorspelbaarheid van het weer hetzelfde zal blijven,” stelt Lupo. Weermannen- en vrouwen kunnen dus opgelucht ademhalen!

Bronmateriaal

"Weather should remain predictable despite climate change" - University of Missouri

Afbeelding bovenaan dit artikel: mohamed_hassan / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd