Weer een wolf gespot in Nederland!

Dit keer loopt het dier op de Veluwe rond.

Dat blijkt uit foto’s die op de Veluwe zijn gemaakt. Deskundigen – van Wolven in Nederland en het Lupus Institut in Duitsland – hebben de foto’s bekeken en weten het zeker: op de beelden is een wolf te zien.

Aanvullend bewijs
De Provincie heeft terreinbeheerders in het betreffende gebied gevraagd de ogen open te houden en aanvullend bewijs voor de aanwezigheid van de wolf te zoeken. Denk bijvoorbeeld aan sporen en uitwerpselen.

Heel bijzonder
Een wolf in Nederland: dat vinden we vandaag de dag heel bijzonder. Maar een paar eeuwen geleden was dat wel anders. Toen mocht de wolf Nederland tot zijn leefgebied rekenen. Daar kwam aan het einde van de negentiende eeuw echter verandering in: rond 1897 verdween de wolf uit ons land. Om pas in de 21e eeuw voor het eerst weer voet op Hollandse bodem te zetten. Hoewel de wolf de afgelopen jaren herhaaldelijk in Nederland gespot is, heeft geen van de gespotte dieren zich tot op heden daadwerkelijk in ons land gevestigd.

“Wolven kunnen per dag wel 25 tot 70 kilometer afleggen”

Alweer weg?
Ook van de wolf die nu op de Veluwe is gespot, wordt niet verwacht dat deze zich blijvend hier zal vestigen. Sterker nog: er is een gerede kans dat de wolf zo weer weg is. Wolven kunnen per dag (overwegend in de nacht) wel 25 tot 70 kilometer afleggen. Dus dit dier kan net zo snel van de Veluwe verdwijnen als het gekomen is.

Er komen er ongetwijfeld meer
Tegelijkertijd gaan deskundigen er wel van uit dat wolven zich op termijn permanent in Nederland gaan vestigen. Want het gaat bijzonder goed met de wolf: in Duitsland neemt het aantal roedels gestaag toe. Naar schatting zijn in ons buurland op dit moment zo’n 70 van deze roedels te vinden en elk jaar maken zich uit die roedels jonge wolven los. Die jonge wolven gaan op zoek naar nieuwe leefgebieden en kunnen tijdens die zoektocht Nederland binnen wandelen. Maar een wolf stelt tamelijk hoge eisen aan zijn habitat: het moet groot genoeg en rustig zijn wil hij het tot zijn territorium rekenen. Hoewel Nederland druk en klein is, biedt ons land in theorie toch voldoende ruimte voor zo’n honderd wolven. En het lijkt een kwestie van tijd voor ook wolven dat ontdekken.

Het draaiboek
Overheden gaan daar niet op zitten wachten en hebben in 2015 al een ‘wolvendraaiboek’ opgesteld. Dat draaiboek gaat een rol spelen zodra een wolf is gesignaleerd en beschrijft niet alleen hoe de aanwezigheid van een wolf bevestigd kan worden, maar ook welke maatregelen genomen moeten worden om te voorkomen dat wolven een bedreiging gaan vormen voor vee.

Wolven zijn beschermde dieren. Nu de wolf Gelderland waarschijnlijk op eigen kracht heeft bereikt, moet Nederland de wolf beschermen.

Wolven hebben – mede dankzij de bekende sprookjes – een tamelijk slechte naam. Toch is er geen reden om bang te zijn voor wolven. Wolven en mensen leven al eeuwen samen en het komt slechts zelden voor dat wolven mensen aanvallen of doden. Wie de wolf tegen het lijf loopt, kan het beste afstand houden en eventuele honden aan de lijn houden. Mocht de wolf te dichtbij komen, dan krijg je het advies luid te spreken en gebaren te maken. Loop een wolf nooit achterna en voer ‘m niet.

Bronmateriaal

"Wolf op Veluwe gesignaleerd" - Provincie Gelderland

Afbeelding bovenaan dit artikel: christels / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd