Weer een dwergplaneet ontdekt in ons eigen zonnestelsel!

Het is het meest afgelegen hemellichaam dat tot op heden in ons zonnestelsel is aangetroffen.

De dwergplaneet heeft dan ook een zeer toepasselijke bijnaam gekregen: Farout. Officieel wordt het hemellichaam aangeduid als 2018 VG18. Farout staat op een afstand van zo’n 120 AU, waarbij 1 AU de gemiddelde afstand tussen de aarde en de zon is. Ter vergelijking: de beroemde dwergplaneet Pluto staat op een afstand van ‘slechts’ 34 AU. En het meest afgelegen object dat ons tot voor kort in ons eigen zonnestelsel bekend was – Eris – bevindt zich op een afstand van zo’n 96 AU.

Voor het eerst hebben astronomen in ons zonnestelsel een object aangetroffen dat op meer dan 100 AU afstand staat. Afbeelding: Roberto Molar Candanosa & Scott S. Sheppard / Carnegie Institution for Science.

Rozig
2018 VG18 werd voor het eerst gespot op beelden van de Japans Subaru 8-meter-telescoop in Hawaii. Vervolgwaarnemingen met de Magellan-telescopen in Chili bevestigden het bestaan van de dwergplaneet en vertelden meer over de helderheid en kleur van 2018 VG18. De helderheid suggereert dat het object een diameter heeft van ongeveer 500 kilometer. Die diameter suggereert weer dat 2018 VG18 een ronde vorm heeft en tot de dwergplaneten gerekend mag worden. Verder wijzen de waarnemingen erop dat de dwergplaneet een rozige gloed heeft en dat wijst er weer op dat het object rijk is aan ijs.

Farout op beelden van de Subaru-telescoop. Afbeelding: Scott S. Sheppard & David Tholen.

Planeet X
Astronomen ontdekten 2018 VG18 terwijl ze op zoek waren naar Planeet X. Recent resulteerde de zoektocht naar deze mysterieuze planeet die zich aan de rand van ons zonnestelsel zou ophouden, al in de ontdekking van een ander afgelegen object in ons zonnestelsel: 2015 TG387 (bijgenaamd: The Goblin). Dit object staat op een afstand van zo’n 80 AU.

Het is onderzoekers nog niet gelukt om Planeet X op te sporen. Het bestaan ervan kan voor nu alleen worden afgeleid uit de bewegingen van bepaalde, afgelegen objecten in ons zonnestelsel. Die bewegingen suggereren dat deze objecten beïnvloed worden door een enorm hemellichaam dat zich aan de rand van ons zonnestelsel ophoudt. Ook 2015 TG387 lijkt door Planeet X beïnvloed te worden. Omdat de baan van 2018 VG18 nog niet helemaal in kaart is gebracht, is onduidelijk of ook dit object van de aanwezigheid van een zware planeet aan de rand van ons zonnestelsel getuigt. “2018 VG18 staat op veel grotere afstand en beweegt veel trager dan elk ander object dat in het zonnestelsel is waargenomen, dus het duurt een paar jaar voor we de baan volledig in kaart hebben gebracht,” legt onderzoeker Scott Sheppard uit. Hij acht het – onder meer afgaand op de locatie waar 2018 VG18 is aangetroffen zeker mogelijk dat deze door Planeet X beïnvloed wordt.

Bronmateriaal

"Discovered: The most-distant solar system object ever observed" - Carnegie Institution for Science
Afbeelding bovenaan dit artikel: Roberto Molar Candanosa / Carnegie Institution for Science

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd