Wéér een bedreiging voor koraalriffen aangekaart: erosie

Binnen dertig jaar krijgen koraalriffen hier waarschijnlijk al mee te maken.

De oceanen zijn in rap tempo aan het verzuren. Dit komt omdat ze de door mensen geproduceerde CO2 uit de atmosfeer absorberen, waardoor de pH-waarde van het zeewater steeds lager wordt. Oceanen hebben op dit moment al één derde van de CO2-uitstoot op aarde opgenomen. En dit heeft een negatief effect op koraalriffen.

Haaien

De verzuring van de oceaan heeft veel gevolgen voor het zeeleven. Wetenschappers voorspellen bijvoorbeeld dat het aantal haaien in 2100 met 44 procent is afgenomen. Lees er hier meer over!

Erosie
Eén van de negatieve effecten is dat koraal minder snel groeit in een verzuurde oceaan. Maar uit nieuw onderzoek blijkt nu dat de verzuring van de oceaan kan leiden tot erosie op koraalriffen. En als de erosie van koraalriffen sneller verloopt dan de opbouw ervan, is het maar de vraag hoe lang koraalriffen nog kunnen voortbestaan. De onderzoekers stellen dat koraalriffen al binnen dertig jaar te maken kunnen krijgen met erosie met alle gevolgen van dien.

Koraalrifsedimenten
De onderzoekers maten voor dit onderzoek op vier koraalriflocaties in de Stille en Atlantische Oceaan de impact van de verzuring op het koraalrif. Zo ontdekten ze dat zand, dat materiaal levert voor de bouw en het onderhouden van koraalriffen, kan gaan oplossen in een verzuurde oceaan. Dit oplossingsproces versterkt het al negatieve effect van verzuring op de groei van koralen. Met als gevolg dat het ecosysteem van koraalriffen wordt aangetast.

Kantelpunt
Wanneer de koraalriffen precies te maken gaan krijgen met erosie is op dit moment nog even koffiedik kijken. “Het oplossen van de koraalrifsedimenten gebeurt pas als de zuurtegraad in het zeewater een kantelpunt heeft bereikt,” stelt onderzoeker Bradley Eyre. “Maar waarschijnlijk zal dit nog vóór het einde van de eeuw gebeuren.” Sommige onderzoeken stellen dat koraalrifsedimenten al tegen 2020 zullen gaan oplossen. Maar zelfs als de oceaanverzuring langzamer zal gaan, zullen alsnog bijna alle koraalriffen wereldwijd te maken krijgen met erosie.

“Misschien kunnen we door de toevoer van organisch materiaal op lokale en regionale schaal de impact van erosie verminderen,” aldus Eyre. “Dit zou enige hoop voor de koraalriffen bieden. Maar we zullen hier nog veel meer onderzoek naar moeten doen.” Volgens de onderzoekers is het van groot belang om druk uit te oefenen op regeringen om ervoor te zorgen dat de CO2-uitstoot wereldwijd omlaag gaat. “Dat is de enige manier op de verzuring van de oceanen een halt toe te roepen,” concludeert Eyre.

Bronmateriaal

"Acid ocean poses global reef threat" - Southern Cross University

Afbeelding bovenaan dit artikel: 127071 / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd