Weegschaal slaat bij meer dan 2 miljard mensen uit

Onderzoek wijst uit dat maar liefst 30% van de wereldbevolking kampt met gewichtsproblemen.

En daarmee is er officieel sprake van een “groeiende en verontrustende wereldwijde volksgezondheidscrisis”, aldus onderzoekers in het blad The New England Journal of Medicine.

Het onderzoek
De wetenschappers bestudeerden 195 landen en gebieden in de periode tussen 1980 en 2015. En de conclusies liegen er niet om. Wereldwijd blijken 2,2 miljard kinderen en volwassenen gezondheidsproblemen te hebben die verband houden met overgewicht of obesitas. Bijna 108 miljoen kinderen en meer dan 600 miljoen volwassenen hebben een BMI dat de 30 overstijgt. Dat betekent dat zij officieel obees zijn. Daarmee is obesitas duidelijk een groeiend probleem: het aantal mensen met obesitas is sinds 1980 in meer dan 70 landen verdubbeld en neemt in bijna alle andere landen continu toe.

Sterfte
En een groeiend percentage van de mensen met overgewicht of obesitas sterft uiteindelijk aan die gezondheidsproblemen. “Mensen die zich neerleggen bij hun groeiende gewicht nemen een risico,” vindt onderzoeker Christopher Murray. “Een risico op hart- en vaatziekten, diabetes, kanker en andere levensbedreigende aandoeningen.” In 2015 stierven 4 miljoen mensen door toedoen van hun gewicht. Wat opvalt, is dat bijna 40 procent van deze mensen officieel geen obesitas hadden: hun BMI was lager dan 30. Maar ondanks dat zij niet het stempel ‘obees’ hadden gekregen, stierven ze wel door toedoen van hun hoge gewicht.

Egypte en China
Obesitas en overgewicht is dus een wereldwijd probleem. Maar niet elk land heeft in dezelfde mate met dit probleem te maken. Wanneer we kijken naar de landen met de grootste bevolkingsdichtheid spant de VS de kroon als het gaat om obesitas onder kinderen en jongvolwassenen. Maar liefst 13 procent van de kinderen en jongvolwassenen in de VS is te zwaar. Egypte staat bovenaan het lijstje als het gaat om obesitas onder volwassenen: zo’n 35 procent van de volwassen bevolking is obees. De percentages vallen opvallend laag uit in Bangladesh en Vietnam, waar slechts 1 procent van de volwassenen te zwaar is. Kijken we naar absolute getallen dan wint China als het gaat om kinderen met obesitas: 15,3 miljoen Chinese kinderen zijn obees. Het land wordt op de voet gevolgd door India met 14,4 miljoen kinderen met obesitas. De VS spant de kroon als het gaat om het aantal volwassenen met obesitas: dat zijn er zo’n 79,4 miljoen. Het land wordt op de voet gevolgd door China met 57,3 miljoen volwassenen met obesitas.

“Overtollig lichaamsgewicht is één van de meest uitdagende volksgezondheidsproblemen van onze tijd en raakt bijna één op de drie mensen,” stelt onderzoeker Ashkan Afshin. “Het afgelopen decennium zijn er talloze interventies geëvalueerd, maar er is weinig bewijs omtrent hun effectiviteit op lange termijn.” Daarom zal er de komende tien jaar onder meer door de VN uitgebreid onderzoek worden gedaan naar effectieve maatregelen die ook op de lange termijn afrekenen met de obesitas-epidemie. Ook zal er uitgebreid onderzoek gedaan worden naar de gezondheidsproblemen die voortkomen uit obesitas en overgewicht.

Bronmateriaal

"New study finds more than 2 billion people overweight or obese" - Institute for Health Metrics and Evaluation

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd