We worden steeds ouder – maar blijven we ook langer gezond?

De bevindingen van een nieuwe studie zijn overwegend positief.

Al jaren neemt de levensverwachting gestaag toe. Het betekent dat ook steeds meer mensen hun 100e verjaardag mogen vieren. In 1990 waren er wereldwijd nog zo’n 95.000 mensen van 100 jaar en ouder te vinden. In 2015 waren dat er al een half miljoen. En naar verwachting zullen het er in 2050 3,7 miljoen zijn. Kortom; we worden tegenwoordig steeds ouder. Maar in hoeverre blijven we ook langer gezond?

Belangrijke vraag
Volgens onderzoeker Holly Bennett is dat een belangrijke vraag om uit te zoeken. “We waren geïnteresseerd in zowel de ‘gezondheidsspanne’ als de levensduur,” vertelt ze in gesprek met Scientias.nl. “Op die manier kunnen we namelijk de lengte van het leven in verband brengen met de kwaliteit van leven. Hoewel het belangrijk is dat we de levensduur van mensen kunnen verlengen, willen we daarnaast ook het aantal gezonde jaren rekken, zodat ze door kunnen gaan met alle activiteiten die ze leuk vinden.”

Studie
In de studie analyseerden de onderzoekers gegevens van twee grote bevolkingsonderzoeken, uitgevoerd onder mensen van 65 jaar of ouder uit Engeland. De twee onderzoeken omvatten interviews met 7.635 mensen tussen 1991 en 1993 en met 7.762 mensen gedurende de periode van 2008 tot 2011, die na elke twee jaar opnieuw werden bevraagd.

Langer gezond
De onderzoekers komen tot een heugelijke ontdekking. Want het lijkt er inderdaad sterk op dat we niet alleen ouder worden, maar tegelijkertijd ook langer gezond blijven. Tussen 1991 en 2011 nam de levensverwachting voor mannen met zo’n 4,6 jaar toe. Daarnaast blijven ze gemiddeld 3,7 jaar langer gezond. Vrouwen worden gemiddeld 2,1 jaar ouder, terwijl ze ongeveer 2 jaar langer gezond blijven.

Chronische aandoeningen
Opvallend genoeg blijkt dat het aantal gezonde jaren zelfs toeneemt voor mensen die lijden aan veelvoorkomende chronische aandoeningen. “Er is in de afgelopen decennia veel vooruitgang geboekt in de zorg, medicijnen en preventie,” legt Bennett uit. En dat heeft ertoe geleid dat tegenwoordig ook mensen met veelvoorkomende gezondheidsproblemen niet alleen langer leven, maar ook minder kans hebben op ernstige beperkingen. “Mensen met chronische aandoeningen hebben dus tegenwoordig minder kans om te overlijden, minder kans op een beperking en meer kans om te herstellen dan vorige generaties,” vat Bennett samen.

Ziektes
Dat blijkt met name het geval voor mannen met ademhalingsproblemen en mensen die een beroerte overleefden, zo tonen de bevindingen aan. Ook mannen met artritis, hartziekten en diabetes kunnen daar tegenwoordig beter mee leven dan eerdere generaties. “Er zijn dus veel positieve stappen gezet,” aldus Bennett.

Cognitieve stoornissen
De bevindingen zijn overwegend positief. Maar helaas niet voor iedereen. Zo blijkt dat mensen met cognitieve stoornissen tegenwoordig zelfs minder beperkingsvrije jaren bij hun leven mogen optellen. “Onze studie toont aan dat hoewel er voor sommige aandoeningen zeer grote vooruitgang is geboekt in de zorg en behandeling, dit niet geldt voor mensen met cognitieve stoornissen,” stelt Bennett. “Zij ervaren helaas geen enkele verbetering.”

Volgens de onderzoekers is er dan ook werk aan de winkel. “Aangezien cognitieve stoornissen de enige langdurige aandoening zijn waarbij de prevalentie daalde, is dit een reden tot bezorgdheid en vereist verder onderzoek,” zo schrijven de auteurs. “We moeten zorgen voor meer gelijkheid voor mensen met elke gezondheidstoestand,” vindt Bennett. “We hopen dan ook dat ons onderzoek het bewustzijn vergroot dat we meer moeten doen voor mensen met cognitieve stoornissen.”

Bronmateriaal

"Our lifespan is increasing... but what about our 'healthspan'?" - Newcastle University (via Scimex)

Interview met Holly Bennett

Afbeelding bovenaan dit artikel: Andrea Piacquadio via Pexels

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd