We sturen een lander naar Europa en nemen mee…

Tja. Wat nemen we mee? Die vraag legt NASA nu neer bij de wetenschap.

De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie heeft wetenschappers wereldwijd gevraagd om eens goed na te denken over een interessante vraag. Welke instrumenten kunnen we het beste monteren op een lander die voet moet gaan zetten op Europa?

Missiedoelen
Wetenschappers kunnen zich daar de komende tijd het hoofd over breken, maar moeten daarbij wel rekening houden met de missiedoelen. De instrumenten moeten vanzelfsprekend bij die doelen passen. Het belangrijkste doel van de Europa-lander is het zoeken naar sporen van leven op de maan. Het tweede doel is de leefbaarheid van Europa onderzoeken zoals alleen een lander dat kan doen. En het derde doel is de eigenschappen van het oppervlak en het materiaal direct daaronder bestuderen.

“Het belangrijkste doel van de Europa-lander is het zoeken naar sporen van leven op de maan”

Vervolgonderzoek
Onderzoekers kunnen de komende tijd instrumenten bedenken die gebruikt kunnen worden om deze missiedoelen na te streven. NASA zal alle voorstellen verzamelen en bestuderen. En vervolgens tien voorstellen kiezen die doorgaan naar de volgende ronde en elk 1,5 miljoen dollar toegewezen krijgen voor vervolgstudie. Dat vervolgonderzoek duurt ongeveer 12 maanden. En daarna kan het zomaar zijn dat NASA enkele veelbelovende concepten nog eens wat geld toeschuift voor nog meer onderzoek dat er uiteindelijk op gericht kan zijn dat deze instrumenten werkelijkheid worden.

Europa cirkelt rond Jupiter en is bedekt met een dik pak ijs. Onder dat dikke pak ijs bevindt zich hoogstwaarschijnlijk een laag vloeibaar water. Veel onderzoekers achten het niet ondenkbaar dat in deze oceaan leven te vinden is. Afbeelding: NASA / JPL-Caltech.

Voorbereiding
Op dit moment liggen er plannen om een lander naar Europa te sturen, maar die plannen zijn officieel nog niet goedgekeurd. Het is dus nog niet bewezen dat de Europa-lander er daadwerkelijk komt. Maar er is wel alvast geld vrijgemaakt om het idee van zo’n lander te verkennen. Vorig jaar is er uitgebreid onderzoek gedaan naar de kansen en uitdagingen die zo’n missie met zich meebrengt. Het resulteerde in een rapport dat momenteel door NASA wordt uitgeplozen. Dat er nu ook al nagedacht wordt over instrumenten aan boord van zo’n lander – waarvan we nog steeds niet weten of deze er komt – is volgens NASA niet zo gek. De Amerikaanse ruimtevaartorganisatie wijst erop dat het heel veel werk is (en tijd kost) om zo’n missie op poten te zetten. Dus het is fijn als een deel van dat verkennende werk al achter de rug is als de missie straks groen licht krijgt.

Mocht de Europa-lander er komen, dan volgt deze de Europa Clipper op. Dit ruimtevaartuig moet in het begin van het volgende decennium het luchtruim kiezen en zal zich – na een reis van enkele jaren – in een baan rond Jupiter nestelen. Tevens zal de sonde enkele scheervluchten langs Europa maken en daarbij onder meer close-up foto’s van Europa’s ijskorst maken en onderzoek doen naar de samenstelling van de maan.

Bronmateriaal

"NASA Asks Scientific Community to Think on Possible Europa Lander Instruments" - NASA
De afbeelding bovenaan dit artikel is gemaakt door NASA/JPL-Caltech/SETI Institute.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd