We beschermen de beschermde gebieden op aarde onvoldoende tegen..onszelf

Eenderde van de beschermde gebieden op aarde wordt vernietigd door mensen.

Tot die conclusie komen Australische onderzoekers. “Overheden beweren dat deze gebieden beschermd worden omwille van de natuur, terwijl dat in werkelijkheid niet het geval is,” aldus onderzoeker James Watson. “Het is een belangrijke reden voor het feit dat de biodiversiteit nog steeds sterk afneemt, terwijl meer en meer land de laatste decennia beschermd wordt.”

Menselijke activiteiten
De onderzoekers bestudeerden bijna 50.000 beschermde gebieden. Je moet dan denken aan bijvoorbeeld nationale parken en natuurreservaten. Meer dan 90% van de onderzochte gebieden bleek door menselijke activiteiten te worden beschadigd. En zeker eenderde van de beschermde gebieden wordt daadwerkelijk door mensen vernietigd. Samen beslaan die gebieden een oppervlak van zo’n 6 miljoen vierkante kilometer, oftewel een gebied dat ongeveer eenderde kleiner is dan China.

Belangrijk
“We ontdekten enorme infrastructuur, zoals snelwegen, intensieve landbouw en zelf complete steden binnen de grenzen van gebieden die eigenlijk omwille van natuurconservatie apart zouden moeten zijn gezet.” Met name in dichtbevolkte gebieden, zoals Azië, Europa en Afrika, komen de beschermde gebieden in het gedrang. Het is slecht nieuws. Want beschermde gebieden – dat wil zeggen: gebieden die echt niet door de mens worden aangetast – zijn van groot belang voor het behoud van de biodiversiteit en de terugkeer van soorten die momenteel in het nauw zetten.

“Er zijn ook veel beschermde gebieden die nog steeds in goede staat zijn en de laatste bolwerken van bedreigde soorten wereldwijd beschermen,” benadrukt Watson. Maar er zijn dus ook veel gebieden die als ‘beschermd’ te boek staan en dat eigenlijk niet zijn. “Het is tijd dat de wereldwijde gemeenschap voor natuurbehoud opstaat en overheden verantwoordelijk houdt, zodat zij het behoud van hun beschermde gebieden serieus gaan nemen.”

Bronmateriaal

"World’s protected areas being rapidly destroyed by humanity" - University of Queensland

Afbeelding bovenaan dit artikel: magigigova / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd