Wat veroorzaakte de snelle afbrokkeling van ijsberg B44?

Na het ontstaan van de ijsberg brokkelde hij in slechts enkele weken in twintig stukken.

Eind september werd er een nieuwe ijsberg geboren. De ijsberg met de naam B44, kwam los van de gletsjertong van Pine Island-gletsjer. Echter was B44 maar een kort leven beschoren. In slechts enkele weken tijd verbrokkelde de berg in meer dan 20 fragmenten.

Foto
De satelliet Landsat 8 heeft nu een nieuwe foto van de kapotte ijsberg gemaakt. Hierop is het open water tussen de ijsberg en de gletsjer goed te zien.

Afbeelding: Jesse Allen op basis van Landsat-data van het U.S. Geological Survey. Caption by Kathryn Hansen.

Polyna
Deze polyna – een gebied met aanhoudend open water waar men eigenlijk zee-ijs zou verwachten – wordt veroorzaakt door relatief warm water. Dit warme water heeft ervoor gezorgd dat er geen nieuw ijs is gevormd tussen de ijsbrokken en het gletsjerfront in. NASA-glacioloog Chris Shuman denkt dat dit warme water van de polyna de snelle afbraak van B44 zou kunnen hebben veroorzaakt.

IJsberg
Bovenstaande foto is gemaakt op 15 december rond middernacht lokale tijd. Op basis van parameters evenals de lengte van de schaduwen, schat Shuman in dat de ijsberg ongeveer 49 meter boven de waterlijn uitkomt. Dat betekent een totale dikte van de berg – boven en onder het wateroppervlak – van ongeveer 315 meter.

Vogelvlucht
Hieronder zie je de afbraak van de ijsberg van de afgelopen vier maanden in vogelvlucht.

Jesse Allen op basis van Landsat-data van het U.S. Geological Survey. Caption by Kathryn Hansen.

Pine Island-gletsjer
De Pine Island-gletsjer bevindt zich op West-Antarctica. Het is één van de snelste gletsjers die het continent rijk is en verantwoordelijk voor zo’n 25% van het ijsverlies van Antarctica. Pine Island-gletsjer verliest regelmatig ijsbergen. Sinds 2000 is de gletsjer al vijf keer een groot stuk ijs kwijtgeraakt: in 2001, 2007, 2011, 2015 en 2017. Het afbreken van ijsbergen is in feite een natuurlijk proces: de Pine Island-gletsjer duwt ijs op zee en op een gegeven moment wordt het drijvende deel van de gletsjer zo omvangrijk dat er wel een stuk los moet komen.

Toch maken onderzoekers zich ongerust over het afbreken van ijsbergen. Zo lijken ze vanaf de onderzijde van de gletsjertong te ontstaan. Die aantasting van onderaf zal waarschijnlijk leiden tot nog meer afkalvingen en verdere afbrokkeling van de gletsjertong. En hoe lichter die tong – die een tegenwicht voor de achterliggende gletsjer vormt – hoe gemakkelijker de Pine Island-gletsjer ijs in zee kan duwen. En daarmee wordt ook de bijdrage die deze gletsjer aan de zeespiegelstijging levert, groter.

Bronmateriaal

"Pine Island Iceberg Under the Midnight Sun" - NASA

Afbeelding bovenaan dit artikel: Jesse Allen op basis van Landsat-data van het U.S. Geological Survey. Caption by Kathryn Hansen

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd