Wat moet Engeland zonder de bij?

De bij verdwijnt en met name in Engeland gaat het hard; daar is het aantal bijen in twintig jaar tijd gehalveerd. En dat kost geld, zo concluderen onderzoekers. Als de bij helemaal verdwijnt, kan dat de Engelsen tot 527 miljoen euro per jaar kosten.

Met die waarschuwing in het achterhoofd hebben diverse Engelse organisaties 12 miljoen euro vrijgemaakt voor onderzoek. Want waarom verdwijnt de bij juist in Groot-Brittannië zo snel? En hoe kan die terugloop worden afgeremd?

Bestuiving
De rol van de bij is cruciaal als het gaat om de bestuiving. Het diertje neemt wanneer hij van bloem tot bloem vliegt stuifmeel mee en zorgt zo dat planten elkaar kunnen bevruchten. Dat geldt niet alleen voor de bloemen op het balkon, maar ook voor een groot deel van de gewassen van boeren. Uit onderzoek blijkt dat de bij van elke drie happen voedsel er eentje mede mogelijk heeft gemaakt. De bij draagt daarmee naar schatting voor 527 miljoen euro per jaar bij door gewassen gratis te bestuiven.

Gratis
Het wegvallen van de bij zou dan ook een gevoelige klap zijn voor de voedselvoorziening en de boeren. “Mensen zijn afhankelijk van de gratis diensten van wilde bestuivers zoals bijen, motten en zweefvliegen,” vertelt expert Matt Shardlow. “Maar meer dan 250 soorten bestuivers nemen nu in aantal af en worden bedreigd.”

Dansje
Hoewel nog volstrekt onduidelijk is wat er met de bij aan de hand is, zijn er wel vermoedens. Zo zouden chemicaliën het brein van de bij aantasten waardoor het diertje in de war raakt en zijn bekende dansje niet meer kan doen. Dit dansje is nodig om andere bijen te laten weten waar het voedsel zich bevindt.

Albert Einstein voorspelde dat het uitsterven van de bij ervoor zou zorgen dat de mens binnen vier jaar hetzelfde lot ondergaat.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd