Wat maakt gelukkig? Antwoord luidde 80 jaar geleden heel anders!

geluk1

Wat maakt je gelukkig? Nieuw onderzoek – uitgevoerd in een plaatsje in Groot-Brittannië – suggereert dat het antwoord op die vraag tachtig jaar geleden heel anders luidde dan vandaag de dag.

In 1938 verscheen in het blad Bolton Evening News een advertentie waarin lezers gevraagd werd: ‘Wat is geluk?’. 226 lezers stuurden een antwoord in en werden vervolgens gevraagd om aan te geven hoe belangrijk tien verschillende factoren – variërend van schoonheid tot meer veiligheid en religie – waren als het ging om hun geluksgevoel.

Op herhaling
Psychologen hebben dat onderzoek nu herhaald. Ze plaatsten een vragenlijst in het Bolton Evening News die zo dicht mogelijk bij de vragenlijst die de lezers van de krant in 1938 voorgelegd kregen, in de buurt kwam. Vervolgens vergeleken de onderzoekers de antwoorden die in 1938 verkregen werden met de antwoorden die ze nu binnenkregen.

“Religie – in 1938 nog op de derde plek te vinden – is nu naar de tiende (en laatste) plek gezakt”

Verandering
De resultaten suggereren dat de factoren die het meest van invloed zijn op ons geluksgevoel in tachtig jaar flink veranderd zijn. In 1938 stelden mensen dat veiligheid, kennis en religie – in die volgorde – de drie belangrijkste aspecten van geluk waren. In 2014 ziet de top drie er heel anders uit: humor, vrije tijd en veiligheid. Religie – in 1938 nog op de derde plek te vinden – is nu naar de tiende (en laatste) plek gezakt.

Weg
Een ander opvallend verschil is dat het grootste deel van de mensen die in 1938 ondervraagd werden, aangaf het gelukkigst te zijn wanneer ze in Bolton waren. Tijdens het recente onderzoek stelde 63 procent van de ondervraagden gelukkiger te zijn als ze niet in Bolton waren.

Sommige dingen veranderden ook niet, zo ontdekten de onderzoekers. Zo dacht 40 procent van de ondervraagden in 1938 dat ‘geluk hebben’ belangrijk was voor gelukkig zijn. In de nieuwe studie dacht exact hetzelfde percentage daar zo over. Zo’n 77 procent van de mensen die recent ondervraagd werden over hun geluksgevoel stelde dat hun geluksgevoel niet direct verband houdt met materiële bezittingen en rijkdom. En ook in 1938 werd rijkdom niet heel belangrijk geacht als het ging om het geluksgevoel.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd