Wat er in je brein gebeurt als milieuorganisatie om geld vraagt

heide

Wetenschappers hebben uitgezocht wat er in je brein gebeurt als je om een donatie voor natuurbehoud wordt gevraagd.

Tijdens experimenten werd gekeken wat er in het brein gebeurt wanneer mensen beslissingen moeten nemen omtrent het milieu of de natuur. Twintig proefpersonen moesten beslissen of ze geld wilden doneren aan een project dat onder meer nationale parken in bescherming ging nemen. Om de proefpersonen te overtuigen geld te doneren kregen ze beelden te zien van de prachtige nationale parken in hun volle glorie of van reeds vernietigde natuurgebieden. Terwijl de proefpersonen die knoop doorhakten, werd de activiteit in hun hersenen gemonitord.

WIST JE DAT…

De hersenactiviteit
Uit het onderzoek blijkt dat beelden van de natuurparken in hun volle glorie resulteerden in verhoogde activiteit in de nucleus accumbens (aanliggende kern). Dit deel van het brein maakt deel uit van een aantal hersendelen die ons een fijn gevoel geven wanneer we bijvoorbeeld lekker eten of goede muziek luisteren. Wanneer de proefpersonen beelden zagen van vernietigde natuur werd de insula anterior actief. Dit deel van het brein is geneigd te anticiperen op negatieve ervaringen zoals bijvoorbeeld fysieke pijn of het verlies van geld. Verder bleken mensen meer geld te doneren wanneer het laatstgenoemde deel van het brein geactiveerd werd. “Hoewel mensen positieve emoties hadden als het ging om de iconische natuurparken, waren negatieve emoties omtrent de dreigende vernietiging van die parken de drijvende kracht achter hun bereidheid om te doneren,” vertelt onderzoeker Nik Sawe. “We konden op basis van de hersenactiviteit van mensen voorspellen wat ze gingen doen.”

De waarde van de natuur
Het onderzoek suggereert dat mensen wanneer ze beslissen of ze geld willen doneren aan een milieuorganisatie door heel andere factoren beïnvloed worden dan wanneer ze beslissen of ze geld willen doneren aan goede doelen die zich niet bezighouden met het milieu of de natuur. Mensen doneren niet vanuit hun positieve emotie, oftewel omdat ze de natuur zo mooi vinden. Maar eerder omdat ze woedend zijn over de vernietiging van die natuur. “Pas als de natuur bedreigd wordt, wordt duidelijk welke waarde we daaraan hechten,” stelt Sawe.

Het onderzoek kan wellicht ingezet worden om mensen te motiveren keuzes te maken die beter zijn voor het milieu. Maar daarvoor is eerst wel meer onderzoek nodig.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd