In een warmere wereld sterven meer mensen door luchtvervuiling

Er zullen de komende eeuw tienduizenden extra doden vallen doordat de luchtvervuiling door klimaatverandering verergert.

Daarvoor waarschuwen onderzoekers van de University of North Carolina. Hun bevindingen zijn verschenen in het blad Nature Climate Change. “Aangezien klimaatverandering van invloed is op de concentratie vervuilende stoffen in de lucht, kan het een significante impact hebben op de gezondheid wereldwijd,” stelt onderzoeker Jason West. Hij benadrukt dat op dit moment op jaarbasis al miljoenen mensen sterven door toedoen van een vervuilde lucht. En daar komen de komende decennia door toedoen van klimaatverandering op jaarbasis miljoenen bij.

Chemische reacties
Hogere temperaturen versnellen de chemische reacties die leiden tot het ontstaan van luchtvervuilende stoffen zoals ozon en fijnstof. Daarnaast zullen gebieden die door toedoen van klimaatverandering droger worden ook te maken krijgen met heftigere luchtvervuiling, omdat in deze gebieden meer stof door de wind wordt meegevoerd en minder vervuilende stoffen door regen uit de lucht worden gespoeld. Bovendien is de kans op natuurbranden – waarbij ook allerlei vervuilende stoffen in de lucht belanden – in deze gebieden groter.

Klimaatmodellen
Maar hoe groot is de impact die klimaatverandering op de luchtvervuiling en dus de volksgezondheid heeft nu echt? Om dat uit te kunnen zoeken, bestudeerden West en collega’s verschillende klimaatmodellen. Ze gingen voor elk model na hoe sterk de luchtvervuiling op de grond door toedoen van klimaatverandering veranderde. Vervolgens trokken ze op basis daarvan – rekening houdend met de bevolkingsgroei en verwachte veranderingen in de vatbaarheid voor luchtvervuiling – conclusies over de gevolgen die de luchtvervuiling voor de wereldwijde bevolking heeft. De schattingen liegen er niet om. Als de klimaatverandering niet wordt afgeremd, zal het door toedoen van het effect dat het op de luchtvervuiling heeft tegen 2030 wereldwijd naar verwachting 60.000 doden veroorzaken. Tegen 2100 zou het op jaarbasis zelfs gaan om 260.000 doden.

Overigens is een verergerde luchtvervuiling niet het enige probleem in het kielzog van klimaatverandering. Naar verwachting zal het aantal vroegtijdige doden in de toekomst verder toenemen door met klimaatverandering samenhangende hittegolven, tekort aan schoon drinkwater en voedsel, ernstige stormen en de verspreiding van infectieziekten.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd