Wapens in huis: meer risico’s dan voordelen

Wetenschappers hebben de kwestie van beide kanten bestudeerd en maken op overtuigende wijze een einde aan een slepende discussie.

Een vuurwapen in huis: in Amerika is het de gewoonste zaak van de wereld. Door het drama in Alphen aan de Rijn is het ook in Nederland weer een agendapunt. Mensen die tegen zijn, wijzen op de risico’s. Mensen die voor zijn, benadrukken vaak dat ze zichzelf willen kunnen verdedigen als dat nodig is. Maar hoe realistisch zijn die argumenten?

Amerika
De wetenschappers bekeken de kwestie zorgvuldig en gingen daarbij uit van de Amerikaanse cijfers. Ze brachten de risico’s in kaart: van ongevallen tot zelfmoorden. En ook de voordelen werden bestudeerd: afschrikken van mensen en bescherming tegen criminaliteit.

Amerika is nog verdeeld over de kwestie. Foto: Upicks (via Flickr.com).

Resultaten
De resultaten zijn overduidelijk: huizen met wapens zijn niet veiliger dan huizen zonder. Sterker nog: in huizen met vrouwen en kinderen is het hebben van een wapen gevaarlijker. “De meeste mannen worden buitenshuis vermoord,” legt onderzoeker David Hemenway uit. “De meeste kinderen, ouderen en vrouwen worden thuis vermoord.” Ook de kans op zelfmoorden nam door het hebben van een vuurwapen toe. “Dat komt doordat vuurwapens het meest dodelijk zijn.”

Bescherming?
Het argument dat een wapen in huis nodig is ter bescherming, wordt door de wetenschappers van tafel geveegd. Ze wijzen erop dat de meeste diefstallen plaatsvinden als mensen niet thuis zijn. En gewelddadige vreemden dringen zelden een huis binnen. Als er al sprake is van geweld in huis dan gaat het vaak om een conflict met familieleden of kennissen, zo schrijven de onderzoekers in hun paper.

“Er zijn echte en denkbare situaties waarin het voordelig kan zijn om een wapen in huis te hebben, zo is te lezen. “Maar voor de meeste hedendaagse Amerikanen wijzen wetenschappelijke onderzoeken erop dat het gezondheidsrisico van een wapen groter is dan de voordelen. Er zijn geen geloofwaardige onderzoeken die iets anders bewijzen. Voor het grootste deel van de bevolking zorgt het hebben van een wapen dit jaar niet voor problemen of voordelen. Maar voor de gezinnen waar een wapen er dit jaar wel toe doet, zijn de kosten hoger dan de baten.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd