Wanneer schreef Homerus zijn Ilias en Odyssee?

homerus

We kennen ze allemaal: de meesterwerken van Homerus, de Ilias en de Odyssee. Maar wanneer schreef de grote schrijver deze nu? Een nieuw onderzoek heeft de werken zeer nauwkeurig gedateerd. Homerus zou ze omstreeks 762 voor Christus op papier hebben gezet.

En daarmee onderschrijft het onderzoek wat historici al lang vermoeden. Namelijk dat Homerus zijn meesterstukken ergens in de achtste eeuw voor Christus schreef.

Dateren
Maar hoe kwamen de onderzoekers op dit precieze jaartal uit? Ze vergeleken daarvoor de taal die Homerus in zijn Ilias gebruikt met het moderne Grieks en de taal van de Hettieten (een uitgestorven taal die tussen 1200 en 1600 voor Christus gesproken werd). De onderzoekers keken welke woorden in de werken van Homerus en in het moderne Grieks en de taal van de Hettieten terugkwamen. Vervolgens namen ze ook onze kennis omtrent de snelheid waarmee verschillende woorden veranderen, in hun analyse mee.

WIST U DAT…

…archeologen opnieuw een onderzoek zijn gestart in Troje?

Resultaat
Het onderzoek levert overtuigende resultaten op. De wetenschappers zijn voor 95 procent zeker dat Homerus zijn meesterwerken tussen 376 en 1157 voor Christus schreef. Ze schatten dat het tijdperk waarin de werken tot stand kwamen ergens in het midden van die periode ligt: rond 762 voor Christus.

“Onze analyse van de Ilias is niet ingegeven door historische, archeologische of culturele informatie, maar door een statistische analyse van gedeelde vocabulaire tussen drie talen en de snelheid waarmee woorden in Indo-Europese talen vervangen worden,” vertelt onderzoeker Mark Pagel. “De uitkomst van ons onderzoek laat zien hoe we taal, net als genen, kunnen gebruiken om meer te weten te komen over vraagstukken in de geschiedkunde, archeologie en antropologie.”

Bronmateriaal

"Homer’s great literary masterpieces dated by study of Greek language evolution" - Reading.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Jastrow (via Wikimedia Commons).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd