Wandelende robots van TU Delft zijn klaar om te gaan rennen

phides

Heeft u weleens rennende robots gezien? Waarschijnlijk niet. Toch is de kans dat u ooit een robot ziet langsrennen flink toegenomen. Onderzoekers van de Technische Universiteit Delft werken met robot Phides namelijk hard aan een robot die straks net zo rent als u.

Dankzij de enorme ervaring met robots behoort de Technische Universiteit Delft tot de wereldtop. Menselijke ren- en loopbewegingen worden hier geanlyseerd en dragen op die manier bij tot het steeds verder ontwikkelen van goedbewegende robots. Voor een dieper inzicht werd onder meer de robot Phides ontwikkeld. Door middel van simulatie komt het onderzoeksteam zodoende steeds dichter bij de juiste renbeweging. Wel wordt door onderzoeker Daniël Karssen benadrukt dat dit slechts een begin is op weg naar echt rennende robots. U zult Phides dus voorlopig nog niet zien langsrennen. De robot zit nog vast aan een middelpunt met een ‘boom’ en ook zijn torso kan nog niet roteren. “Dit doen wij om het geheel in het begin nog overzichtelijk te houden. Maar uiteindelijk zullen wij echt rennende robots kunnen maken, al kan dat nog geruime tijd duren,” aldus Karssen.

Verstoringsgedrag
Het onderzoek laat veel mogelijkheden zien om tot een betere loop- of renprestatie te komen. Robots tonen nu nog verstoringsgedrag tijdens het rennen. Ze kunnen bijvoorbeeld niet goed omgaan met onverwachte duwtjes of hoogteverschillen in de ondergrond. Door mechanische aanpassingen, zoals het toepassen van speciale veren of door het verplaatsen van het massazwaartepunt, kunnen verbeteringen worden doorgevoerd. Ook door veranderingen aan de regelaar kan een verbetering worden verkregen. Zo kan men het been achterwaarts laten zwaaien vlak voordat de robot contact maakt met de grond.

Hulpmiddelen
De TU Delft voert het onderzoek omtrent Phides voornamelijk uit om meer te weten te komen over hoe mensen lopen. “Het begrijpen van de menselijke renbeweging is noodzakelijk voor de ontwikkeling van hulpmiddelen die gehandicapte mensen laten rennen, zoals hardloopprotheses en voor hulpmiddelen die gezonde mensen beter laten rennen. Deze hulpmiddelen worden nu al wel ontwikkeld, maar het ontbreekt nog aan fundamenteel inzicht in de renbeweging.” Een grote onbekende factor vormen verstoringen, zoals een onverwachte duw of hoogteverschillen in de ondergrond.

Het onderzoek leverde tot nu toe nog meer opties op voor het verbeteren van renhulpmiddelen. Eén daarvan is het toepassen van niet-lineaire veren in exoskeletten, omdat deze beenveren een verbetering van het verstoringsgedrag lieten zien. Een bijkomend voordeel is dat deze toepassing relatief gemakkelijk is door te voeren.

Bronmateriaal

"Delftse looprobots gaan nu ook rennen" - TU Delft
De foto bovenaan dit artikel is afkomstig van de TU Delft.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd