Waarom zijn er evenveel mannen als vrouwen op aarde?

In de discotheek, bij de zuivelwaren in de supermarkt, op het werk of in de sportclub: overal komt u ze tegen. Mensen van het mannelijke en vrouwelijke geslacht. Op aarde leven er ongeveer evenveel mannen als vrouwen. Hoe komt dit eigenlijk? Eén man kan immers meerdere vrouwen bezwangeren, dus het zou logischer zijn als er meer vrouwen geboren worden. Toch?

Geneticus Ronald Fisher kwam in 1930 met een doorslaggevend antwoord. Volgens hem zou een man – die genoeg mogelijkheden heeft om te paren – veel mannelijke genen doorgeven aan kinderen, waardoor er naar verhouding meer mannen worden geboren. Het aantal mannen blijft toenemen tot er een verhouding van 1:1 is. Daarna verliezen mannen hun voordeel in de voortplanting en dus blijft de verhouding gelijk.

WIST U DAT…

…veel verschillen tussen mannen en vrouwen zijn aangeleerd?

Opvallend genoeg worden er wel meer jongetjes geboren, terwijl de sterfte na de geboorte onder jongens hoger is dan onder meisjes. Volgens A.W.F. Edwards hoeven ouders minder te investeren in jongens – aangezien zij vaker na de geboorte overlijden – waardoor het aantal geboren jongetjes hoger is.

Op dit moment zijn er ongeveer vijf procent meer mannen dan vrouwen op aarde. De verdeling is dus niet helemaal 1:1. Dit heeft overigens vrijwel niets met genen te maken. In China werden de afgelopen decennia veel meisjes vermoord, waardoor in dit land 20 procent meer jongens dan meisjes zijn. Kortom, sociaal-economische waarden spelen ook mee.

Bronmateriaal

"An Experimental Demonstration of Fisher's Principle: Evolution of Sexual Proportion by Natural Selection" - Genetics
"Fisher's principle" - Wikipedia
"Waarom kleven spinnen niet aan hun web?" - Robert Matthews

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd