Waarom wij mensen de dikste primaten zijn

Vergelijk een gemiddelde mens met een bonobo of chimpansee en er is een duidelijk verschil te zien. Chimpansees en bonobo’s hebben aanzienlijk minder vet in hun lichaam. Waarom is de mens de dikste primaat?

De afgelopen drie decennia hebben wetenschappers de lichamen van 13 bonobo’s vergeleken met 49 overleden mensen (Homo sapiens). Het is verrassend om te zien hoe beide primaten uit elkaar zijn gegroeid door afwijkingen in hun gedrag.

Dunne huid
Hoewel bonobo’s die in gevangenschap leven te zwaar kunnen worden, draagt hun huid voor 10% tot 13% bij aan het totale lichaamsgewicht. In vergelijking: ons gewicht wordt slechts voor 6% bepaald door onze huid. De wetenschappers vermoeden dat de Homo sapiens een dunnere huid heeft, omdat de eerste moderne mensen meer tijd doorbrachten in hete, open gebieden. Hierdoor ontwikkelden de Homo sapiens de mogelijkheid om te zweten.

Extra vet
Opvallend is ook dat het lichaam van een vrouw voor 36% uit vet bestaat. Mannen hebben 20% vet. Dit is veel in vergelijking met bonobo’s, die 0% tot 4% vet meedragen. Toch moeten wij mensen blij zijn met een beetje extra vet, want we kunnen hierdoor langer in leven blijven (en voortplanten) wanneer de voedselvoorraad schaars is. Nu zullen wij in onze westerse maatschappij misschien niet snel honger lijden, maar tienduizenden tot honderdduizenden jaren geleden was dit een ander verhaal. Onze voorouders reisden soms dagenlang zonder te eten.

Meer spieren
Deze week melden wetenschappers in het wetenschappelijke blad Proceedings of the National Academy of Sciences dat bonobo’s meer spieren hebben, vooral in het bovenlichaam. Ook hier is een verklaring voor. Bonobo’s hebben hun spieren nodig om in bomen te klimmen en van tak naar tak te slingeren. Mensen verplaatsen zich voornamelijk over de grond, waardoor de spieren in het bovenlichaam minder noodzakelijk zijn geworden.

Natuurlijke selectie
De nieuwe bevindingen laten zien dat natuurlijke selectie op een wonderlijke manier werkt. Iedere verandering in het lichaam van een Homo sapiens is op één of andere manier te koppelen aan een verandering in gedrag of leefgebied ten opzichte van onze voorouders. En dat is fascinerende geschiedenis!

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd