Waarom online shoppen niet beter is voor het milieu

Je zou denken dat als je online winkelt, je ‘groener’ bezig bent dan wanneer je in je auto naar een winkelcentrum rijdt. Toch is dit niet het geval volgens onderzoekers van de universiteit van Delaware.

Gedurende meerdere jaren werd het winkelgedrag van de inwoners van de stad Newark in Delaware onderzocht. De data werden verzameld via enquêtes, waarna er simulaties en analyses op los werden gelaten. Hieruit blijkt dat online winkelen een grotere impact heeft op de vervoerssector dan het publiek vermoedt. “Onze resultaten tonen aan dat online winkelen een extra last legt op het lokale vervoersnetwerk,” aldus co-auteur Mingxin Li.

Meer vervuiling
Het is waar dat webwinkels minder ruimte in beslag nemen en minder energie kosten. Maar hoofdauteur en professor Faghri wijst erop dat online winkelen voor meer vrachtwagens en busjes op de weg zorgt. Dit vertaalt zich in meer slijtage op wegen en een toename van milieuvervuiling door de uitstoot van fijnstof door dieselmotoren. Een bijkomend probleem is dat woonwijken en stadscentra niet zijn ontworpen voor het veelvuldige stilstaan, parkeren en in- en uitladen van busjes. Hierdoor veroorzaken zij vertragingen voor ander verkeer en zorgen zij voor meer gevaar.

“Online winkelen legt een extra last op het lokale vervoersnetwerk”

Opmerkelijk
Maar het meest opmerkelijke resultaat van dit onderzoek heeft niet te maken met de toename van vrachtverkeer. “We ontdekten dat het totaal aantal gereden kilometers van voertuigen helemaal niet afnam, ondanks de toename van online winkelen,” vertelt Faghri. “Dit betekent dat mensen de tijd die ze besparen door online te winkelen gebruiken om andere dingen te doen, zoals eten in restaurants, bioscoopbezoek of het langsgaan bij vrienden.”

Impact
Een kanttekening hierbij is dat het onderzoek zich alleen beperkte tot de particuliere sector. Aankopen die gedaan werden door commerciële en industriële bedrijven werden niet mee gerekend. Ook de verzamelde data waren gelimiteerd aan een klein geografisch gebied. Wel benadrukt Faghri dat er de impact van online winkelen op lokaal, provinciaal, regionaal en nationaal niveau nauwlettend in de gaten gehouden moet worden bij de planning en budgettering van de infrastructuur. “De toename van online winkelen heeft ook effect op landgebruik, zoals het aantal en de grootte van winkels en parkeerterreinen,” vertelt Faghri. “Maar er zullen ook veranderingen te merken zijn op de arbeidsmarkt, door bijvoorbeeld minder vraag naar winkelverkopers en meer naar chauffeurs.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd