Waarom je op woensdag denkt dat het donderdag is

kalender

Nieuw onderzoek toont aan dat mensen sterk geneigd zijn om dagen door elkaar te halen, zeker als het de dinsdag, woensdag en donderdag betreft.

Onderzoekers verzamelden een aantal proefpersonen en lieten ze deelnemen aan verschillende experimenten. Het levert interessante resultaten op.

Verwarring
Zo blijkt dat ongeveer veertig procent van de proefpersonen de huidige dag wel eens verwarden met de dag die ervoor of erna kwam en dat gebeurde met name in het midden van de week. Meer dan de helft van de proefpersonen haalde de dagen door elkaar wanneer er een nationale vrije dag in de week zat. In dat geval hadden mensen vaak het idee dat ze een dag achterliepen.

Associaties
De onderzoekers vroegen de proefpersonen ook welke woorden ze het sterkst met verschillende dagen associeerden. Uit het onderzoek blijkt dat de proefpersonen de meest uitgesproken associaties hadden bij de maandag en de vrijdag en daarmee hebben deze dagen ‘sterkere identiteiten’ dan de dinsdag, woensdag en donderdag. Overigens waren de woorden die mensen aan de maandag toeschreven vaak negatief (saai, hectisch), terwijl de woorden die aan de vrijdag werden toegeschreven doorgaans positief waren (feest, vrijheid).

WIST JE DAT…

Snelheid
De onderzoekers vroegen de proefpersonen ook wat voor dag het was en keken hoe snel de proefpersonen die vraag correct konden beantwoordden. De proefpersonen bleken dat het snelst te doen op de maandag en de vrijdag: ze reageerden dan twee keer sneller dan op een woensdag.

Karakter
De onderzoekers denken de resultaten wel te kunnen verklaren. “De cyclus van zeven dagen wordt vanaf de geboorte continu herhaald en we denken dat dat erin resulteert dat elke dag van de week zijn eigen karakter krijgt,” vertelt onderzoeker David Ellis. Het karakter van de dinsdag, woensdag en donderdag is niet zo uitgesproken, waardoor we sterker geneigd zijn die dagen door elkaar te gooien.

Maar waarom hebben de dinsdag, woensdag en donderdag minder karakter? “Dat kan onder meer komen doordat ze niet zo vaak opduiken in ons taalgebruik en dat er daardoor minder mogelijkheden ontstaan om associaties bij deze dagen te ontwikkelen,” stelt onderzoeker Rob Jenkins. “Zo zijn er bijvoorbeeld heel veel popliedjes die de maandag of de vrijdag noemen, terwijl de dagen midden in de week zelden gebruikt worden.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd