Waarom een borende buurman irritant is en verkeerslawaai niet

Geluidsoverlast is irritant, maar het is nog storender als het in een bepaalde context te plaatsen is. Dit concludeert wetenschapper Maria Niessen van de Rijksuniversiteit Groningen. De context van het geluid bepaalt de perceptie van geluidsoverlast. Zo geniet een scooterrijder van het rauwe motorgeluid, terwijl twee ouderen op een bankje zich aan het geluid ergeren.

Nog een voorbeeld: wanneer een buurman met de boormachine aan de slag gaat, dan veroorzaakt dat veel eerder geluidsoverlast dan langsrijdende auto’s die net zo veel geluid produceren.

“Alleen bij extreem hard geluid, zoals dat van een laag overvliegende straaljager, ervaart vrijwel iedereen het geluid als geluidsoverlast”, beweert Niessen. “Maar tot ongeveer 70 dB is de geluidscontext bepalend. Met een model dat context meeweegt, is veel beter inzicht te verkrijgen in de vraag of mensen een geluid daadwerkelijk als overlast ervaren.”

WIST U DAT…

…vogels een toontje hoger zingen in de stad?

De context van geluid is dus erg belangrijk. Niessen ontwikkelde een computermodel voor geluidsherkenning dat akoestische informatie combineert met contextinformatie. Het model is toepasbaar in robots die zelfstandig door een onbekende omgeving bewegen. Zoals robots die bewoners van een verzorgingstehuis helpen met huishoudelijke taken. Niessen: “In het onderzoek naar dergelijke robots gaat veel aandacht uit naar zicht, niet naar geluid. Terwijl geluid juist heel belangrijk is om de omgeving waar te nemen en daarop te reageren.”

Bronmateriaal

Persbericht Rijksuniversiteit Groningen

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd