Vulkaanuitbarstingen door klimaatverandering?

Het is de laatste tijd wel raak daar diep in de aarde: flinke uitbarstingen in IJsland, aardbevingen in Haïti, China en Afghanistan. Sommigen refereren daarbij aan de profetie van de Maya’s en vermoeden dat dit de laatste dagen zijn. Wetenschappers komen met een andere verklaring: klimaatverandering.

Exceptionele veranderingen van het klimaat kunnen seismische activiteiten aanmoedigen en dus aardbevingen, erupties en andere geologische rampen veroorzaken. Met die conclusie komen wetenschappers.

Hoewel er op dit moment geen enkel bewijs is dat de erupties in IJsland of de recente aardbeving in China met klimaatveranderingen te maken hebben, sluiten de onderzoekers niet uit dat er een verband is. Uit hun studie blijkt namelijk dat de door mensen veroorzaakte klimaatveranderingen nauw samenhangen met tsunami’s, landverschuivingen, bevingen en erupties.

De geologische rampen doen zich met name voor op plaatsen waar de aardkorst al heel zwak is en een lichte variatie in druk genoeg is om grote gevolgen te hebben. Die verandering in druk kan veroorzaakt worden door diverse gebeurtenissen. Bijvoorbeeld het smelten van ijs, het verdwijnen van meren en het breken van dammen. Allemaal fenomenen die door klimaatverandering in de hand worden gewerkt.

“Perioden van exceptionele klimaatveranderingen in de geschiedenis van de aarde worden geassocieerd met een dynamische reactie van de aarde,” is in het onderzoek te lezen. Als de klimaatverandering doorzet zal dat grote gevolgen hebben, zo voorspellen de wetenschappers. Een stijging van de temperatuur brengt veel veranderingen op het aardoppervlak met zich mee en leidt tot een grote wijziging in druk en een toename van de seismische activiteit.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd