VS nog niet klaar voor embryonaal stamcelonderzoek?

Barack Obama wil meer geld uittrekken voor embryonaal stamcelonderzoek, maar moet nu lijdzaam toezien hoe een rechter dat plan blokkeert. Rechter Royce Lamberth heeft gesproken. Vernietiging van menselijke embryo’s weegt volgens hem niet op tegen het doel: het vinden van een behandeling voor onder meer Alzheimer en diabetes.

Enkele wetenschappers wezen de rechter erop dat voor embryonaal stamcelonderzoek embryo’s worden gebruikt en dus vernietigd. Diverse christelijke organisaties schaarden zich vierkant achter de wetenschappers. Ze menen dat embryonaal stamcelonderzoek in strijd is met de Amerikaanse wet. Bovendien zou het extra geld voor embryonaal stamcelonderzoek huns inziens gebruikt moeten worden voor het werken met volwassen stamcellen.

Vernietigd
De rechter bleek zich daar ook in te kunnen vinden. “ESC-onderzoek (onderzoek naar embryonale stamcellen, red.) is duidelijk een onderzoek waarbij een embryo wordt vernietigd,” zo concludeerde Lamberth. Vandaar dat de rechter de staat in ieder geval voorlopig verbiedt om meer geld uit te trekken voor deze vorm van wetenschappelijk onderzoek.

Vervolgen
Hoewel de rechter heel duidelijk is, wil dat niet zeggen dat stamcelonderzoek in heel de VS stil komt te liggen: alleen de staat mag voorlopig geen extra geld uittrekken voor studies naar embryonale stamcellen. Private organisaties en wetenschappers die reeds door de staat gefinancierd worden, kunnen hun onderzoek gewoon vervolgen.

Afweging
Het embryonale stamcelonderzoek werd in 2001 door George W. Bush stilgelegd. Hij deed dat op basis van religieuze en morele gronden. Obama wilde het onderzoek weer een impuls geven met extra geld. Hij meent dat “de staat er op een zo ethisch mogelijke manier alles aan moet doen om belangrijk en levens reddend onderzoek te laten doorgaan”. Stamcelonderzoek zou volgens wetenschappers kunnen leiden tot behandelingen voor onder meer alzheimer, parkinson en diabetes.

Het ministerie van Justitie zou in hoger beroep gaan tegen de uitspraak.

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd