Vrouwtjeskat blijkt opvallend vaak rechtshandig te zijn

Kijk, weten we dat ook weer!

De meeste mensen zijn rechtshandig. Maar hoe zit dat eigenlijk met katten? Ierse onderzoekers hebben dat nu uitgezocht en ontdekt dat de populatie als geheel geen voorkeur heeft. Wel bleek er sprake van een geslachtsspecifieke voorkeur: onder mannetjes zijn er meer linkshandigen en onder vrouwtjes meer rechtshandigen.

Data
De onderzoekers trekken die conclusies op basis van een onderzoek onder 44 katten (24 mannetjes en 20 vrouwtjes). De katten werden in hun thuisomgeving bestudeerd. Eerst mochten ze vrij hun gang gaan en werd genoteerd welke poot ze als eerste inzetten om bijvoorbeeld trap te lopen of over een object heen te stappen. Naast die ‘spontane data’ verzamelden de onderzoekers ook data tijdens een experiment waarbij de katten voedsel uit een object moesten punniken.

Consistente voorkeur
Uit het onderzoek blijkt dat de meeste katten wel een voorkeur hebben voor het gebruik van een bepaalde poot wanneer ze bijvoorbeeld voedsel willen pakken of ergens overheen moeten stappen. En hun voorkeur was consistent: dus een kat die tijdens het traplopen een voorkeur had voor de rechterpoot, zette die poot ook in als er voedsel gepakt moest worden of over een object moest worden gestapt. Daarnaast bleken mannetjes in alle situaties een significante voorkeur te hebben voor hun linkerpoot, terwijl de vrouwtjes een voorkeur hadden voor hun rechterpoot.

“We hebben recent ontdekt dat linkshandige honden bijvoorbeeld pessimistischer zijn dan rechtshandige honden”

Het lijkt misschien een beetje een ludiek onderzoek, maar dat is het echt niet, zo vertelt onderzoeker Deborah Wells. Zo kunnen de resultaten de trotse kattenbezitter mogelijk helpen om te begrijpen hoe hun huisdier omgaat met stress. Ze vertelt dat er aanwijzingen zijn dat een voorkeur voor een bepaalde ledemaat een indicatie kan geven van de mate waarin een dier vatbaar is voor stress. Dieren die geen voorkeur hebben en dieren die een sterkere voorkeur hebben voor de ledematen aan de linkerzijde lijken bijvoorbeeld vatbaarder te zijn voor slechte zorg dan dieren die overtuigd rechtshandig zijn. En: “We hebben recent ontdekt dat linkshandige honden bijvoorbeeld pessimistischer zijn dan rechtshandige honden.”

Bronmateriaal

"Researchers discover that female cats are more likely to be right-handed" - Queen's University Belfast

Afbeelding bovenaan dit artikel: rihaij / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd