Vrouwenstem blijkt na zwangerschap tijdelijk te veranderen

De stem wordt lager en monotoner. En dat blijft ongeveer een jaartje zo.

Dat hebben onderzoekers van de Universiteit van Sussex ontdekt. Hun studie suggereert dat de gemiddelde toonhoogte van de vrouwenstem na een zwangerschap met zo’n vijf procent daalt. Het is grofweg te vergelijken met ongeveer 1 pianotoon lager. Ook bleek de variatie in de toonhoogte van de stem af te nemen. De stem werd dus wat monotoner.

Hormonen?
De onderzoekers kunnen de resultaten nog niet goed verklaren. “Een mogelijke verklaring is dat het veroorzaakt wordt door hormoonveranderingen na de bevalling,” vertelt onderzoeker Kasia Pisanski. Ze wijst erop dat eerder onderzoek heeft aangetoond dat de vrouwenstem ook tijdens de menstruatiecyclus aan verandering onderhevig is. “De toonhoogte neemt elke maand toe rond de tijd van ovulatie.” Ook is aangetoond dat de toonhoogte van de stem afneemt na de menopauze. “We weten dat er na een zwangerschap een sterke afname is in de concentratie van een aantal belangrijke geslachtshormonen en dat kan van invloed zijn op de dynamiek van de stembanden en controle over de stem.”

WIST JE DAT…

…recent onderzoek heeft aangetoond dat zwangerschapsdementie echt bestaat?

Gezag?
Maar het zou ook wel eens een heel andere oorzaak kunnen hebben. “Onderzoek heeft reeds aangetoond dat mensen met een lagere stem doorgaans gezien worden als competenter, volwassener en dominanter, dus het zou kunnen dat vrouwen hun eigen stem aanpassen om – wanneer ze geconfronteerd worden met de nieuwe uitdagingen die het ouderschap oplevert – gezaghebbender over te komen. Daarnaast ervaren jonge moeders vaak een toename in mentale en fysieke vermoeidheid en veranderingen in stemming en zelfperceptie. Dat kan ook gereflecteerd worden in hun stemmen, maar met het oog op wat we weten over de impact die hormonen en sociale context op de stemhoogte kunnen hebben, lijkt het niet waarschijnlijk dat het effect te wijten is aan vermoeidheid alleen.”

Methode
De onderzoekers besloten de stemmen van vrouwen te bestuderen, nadat sommige zangeressen vertelden dat zij het idee hadden dat hun stem tijdens de zwangerschap veranderde. De onderzoekers bestudeerden interviews met zo’n 20 vrouwen. De interviews vonden plaats over een periode van tien jaar: voor, tijdens en na dat deze vrouwen een kindje kregen. Ook luisterden de onderzoekers naar geluidsfragmenten van 20 vrouwen die geen kinderen kregen. Zij deden dienst als controlegroep. “Onze resultaten laten zien dat hoewel sommige zangeressen opmerken dat hun stemmen tijdens de zwangerschap lager worden, de grootste daling plaatsvindt na de bevalling,” stelt Pisanski.

De onderzoekers zijn zeker nog niet klaar met dit onderwerp. Zo willen ze graag nog achterhalen welke impact de lagere stem van vrouwen precies heeft. Vervolgonderzoek moet bijvoorbeeld uitwijzen of het oordeel dat luisteraars over jonge moeders vellen beïnvloed wordt door het feit dat hun stem lager is.

Bronmateriaal

"New mums’ voices get lower after pregnancy, shows a University of Sussex study" - University of Sussex

Afbeelding bovenaan dit artikel: skimpton007 / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd