Vrouwen geloven klimaatwetenschappers wél

Vrouwen zijn veel sneller dan mannen geneigd om de wetenschappelijke consensus omtrent de mogelijk door mensen veroorzaakte klimaatverandering voor waar aan te nemen. Dat concludeert socioloog Aaron McCright na uitgebreid onderzoek. Vrouwen weten in vergelijking met mannen meer over klimaatverandering en maken zich ook meer zorgen.

McCright gebruikte voor zijn onderzoek een enquête. Deze werd jaarlijks en acht keer op rij gehouden. Zowel mannen als vrouwen kregen er diverse vragen voorgelegd. Bijvoorbeeld: is de opwarming van de aarde al gestart, wat zijn de oorzaken ervan en hoe denkt de wetenschap erover.

De schuldige
Uit McCrights onderzoek blijkt dat vrouwen ietsje meer over klimaatverandering weten dan mannen. Ook geven vrouwen vaker dan mannen aan dat klimaatverandering door de mens veroorzaakt wordt en dat de opwarming al begonnen is. Ook maken de dames zich vaker zorgen.

Mannelijkheid
Volgens McCright wordt het standpunt van de vrouwen niet bepaald door de rol die ze op zich hebben genomen. Het maakt niet uit of iemand moeder, huisvrouw of een carrièretijger is. De verschillen worden eerder veroorzaakt door de kenmerken die mensen aanleren omdat ze vrouw (of man) zijn. Mannelijkheid wordt geassocieerd met kracht, controle en gereserveerdheid. Vrouwelijkheid heeft weer meer te maken met aanhankelijkheid, empathie en zorg. Dat bepaalt het beeld dat iemand heeft van een kwestie zoals klimaatverandering.

“Mannen en vrouwen denken anders over klimaatverandering,” concludeert McCright. “En wanneer wetenschappers of beleidsmakers met het publiek over klimaatverandering willen communiceren, moeten ze dit in gedachten houden en het publiek niet als één groot geheel.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd