Vrouw speecht langer en beter als ze Hillary Clinton ziet

hilary clinton

Vrouwen speechen langer en beter wanneer ze tijdens hun speech een foto van een vrouwelijk rolmodel – bijvoorbeeld Hillary Clinton of Angela Merkel – zien. Dat hebben Zwitserse en Nederlandse wetenschappers ontdekt.

De onderzoekers gaven een aantal vrouwen en mannen de opdracht een speech te geven in een virtuele realiteit (zie de afbeelding hieronder). De proefpersonen zagen twaalf virtuele mensen tegenover zich zitten. Soms hing er aan de virtuele wand waar de spreker tegenaan keek een afbeelding waarop een mannelijk (Bill Clinton) of vrouwelijk (Hillary Clinton) rolmodel stond.

Lengte van de speech
De onderzoekers letten goed op hoe lang de speech duurde, want zo schrijven ze in het blad Journal of Experimental Social Psychology “dat is een expressie van de dominantie en macht van een persoon (…) en hoe langer mensen spreken, des te sterker ze als invloedrijk worden gezien.” De kwaliteit van de speech werd ook beoordeeld. En na afloop moesten de proefpersonen aangeven wat ze zelf van hun speech vonden.

Mannen

De onderzoekers keken ook welk effect mannelijke of vrouwelijke rolmodellen op mannen hadden. De prestaties van mannen bleken door blootstelling aan vrouwelijke of mannelijke rolmodellen niet significant beter te worden. “Mogelijk omdat zij minder geslachtsgerelateerde hindernissen in hun carrière tegenkomen.”

Resultaten
Wanneer vrouwen geen plaatje van een rolmodel zagen, duurde hun speech korter dan die van mannen. En ook wanneer er een plaatje van een mannelijk rolmodel ophing, waren de vrouwen korter aan het woord dan de mannen. Maar wanneer er een afbeelding van een vrouwelijk rolmodel ophing, nam de lengte van de speech van vrouwen toe. Ook de kwaliteit van de speeches was beter en vrouwen bleken hun speech zelf ook positiever te beoordelen. “Het doel van dit onderzoek was ontdekken of subtiele blootstelling aan succesvolle vrouwelijke politici het gedrag van vrouwen in leiderschapsposities bedreigt of juist verbetert. We ontdekten dat subtiele herinneringen aan andere succesvolle vrouwen het gedrag van vrouwen verbeterden.”

De resultaten zijn belangrijk, zo onderstrepen de onderzoekers. We weten nu namelijk dat vrouwelijke politieke rolmodellen vrouwen kunnen inspireren en kunnen helpen om om te gaan met stressvolle situaties zoals spreken voor een grote groep mensen. “Een gebrek aan krachtige vrouwelijke rolmodellen leidt tot een vicieuze cirkel, omdat vrouwen dan geen leiderschapsposities invullen en dus ook geen rolmodel kunnen worden voor jongere vrouwen,” schrijven de onderzoekers. Maar: “Het is belangrijk om op te merken dat het onwaarschijnlijk is dat het probleem van vrouwen die maar geen leidinggevende functies krijgen opgelost kan worden door ze bloot te stellen aan bestaande vrouwelijke rolmodellen, aangezien mannen nog steeds de meeste leidinggevende posities bekleden.”

Bronmateriaal

"Successful female leaders empower women's behavior in leadership tasks" - Journal of Experimental Social Psychology
De foto bovenaan dit artikel is afkomstig van Wikimedia Commons.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd