Vrouw kan vreemdganger in oogopslag herkennen

Vrouwen kunnen door slechts drie seconden naar het gezicht van een vreemde te kijken al goed beoordelen of iemand ontrouw is of niet. En alleen vrouwen hebben die vaardigheid: mannen zien het namelijk niet. Dat alles blijkt uit een nieuw onderzoek.

Wetenschappers van de University of Western Australia verzamelden een groep mensen en fotografeerden ze. Ook kregen de mensen een aantal vragen voorgelegd. Bijvoorbeeld of ze wel eens vreemd waren gegaan of dat ze wel eens geprobeerd hadden om een relatie te beginnen met iemand die zelf nog een relatie had.

Experiment
Een tweede groep proefpersonen kreeg vervolgens heel kort (drie seconden) de foto’s van de eerste groep proefpersonen te zien. Zij kenden de gefotografeerde mensen niet. De onderzoekers vroegen de proefpersonen om aan te geven hoe betrouwbaar of onbetrouwbaar ze dachten dat de gefotografeerde persoon was.

Accuraat
Vrouwelijke proefpersonen bleken door kort naar de foto’s te kijken zeer accuraat vast te kunnen stellen of gefotografeerde mannen vreemdgangers waren of niet. Slechts in 38 procent van de gevallen zaten ze ernaast. Mannen hadden er aanzienlijk meer moeite mee: zij hadden het wanneer ze naar foto’s van vrouwen keken in 77 procent van de gevallen fout.

WIST U DAT…

…een close-up ervoor kan zorgen dat mensen u sneller als onbetrouwbaar bestempelen?

Eerste indruk
De onderzoekers benadrukken dat vrouwen vaker dan men op basis van het toeval zou verwachten in staat waren om onbetrouwbare mannen eruit te vissen. Het wijst erop dat het geen toeval, maar een vaardigheid is. “Onze resultaten demonstreren dat accurate beoordelingen van onbetrouwbaarheid op basis van het gezicht alleen kunnen worden opgesteld, zonder dat daar aanwijzingen in het gedrag voor nodig zijn,” schrijven de onderzoekers.

Mannen
Waarom mannen niet over die gave beschikken, is onduidelijk. “Wellicht hebben vrouwen deze vaardigheid ontwikkeld, omdat de kosten van fouten maken voor hen veel zwaarder wegen dan voor mannen,” suggereert onderzoeker Leigh Simmons. Mannen vinden het bovendien wellicht minder belangrijk om te weten of hun partner betrouwbaar is of niet: zelfs als hun partner vreemdgaat hebben zij evolutionair gezien weinig te verliezen. “Natuurlijk kunnen ze zich bedrogen voelen, maar ze hebben niet te maken met de fysieke kosten van de zwangerschap, zoals het kind dragen en opvoeden. En mannen hebben een grotere kans om weer met andere individuen voor nageslacht te zorgen.”

Hoewel vrouwen vreemdgangers dus zouden moeten herkennen, komen ze toch nog vaak bedrogen uit. De onderzoekers kunnen dat wel verklaren. “We gaan geen relatie aan op basis van enkel visuele aanwijzingen. We hebben lange perioden verkering en leren individuen dan kennen en leren meer over ze dan je op basis van een eerste indruk kunt leren. Ondanks dat maken we dan nog wel eens inschattingsfouten.”

Bronmateriaal

"Been cheating? It's written all over your face" - UWA.edu
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Bob Vonderau (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd