Vrouw doneert minder vaak dan man

vrouw gordijn

Wie denkt dat vrouwen gemakkelijker geld doneren aan bijvoorbeeld een goed doel, omdat vrouwen emotioneler zouden zijn, heeft het mis. Vrouwen vermijden de situatie vaker doordat ze de deur voor wervers niet opendoen. Een recent experiment leidde tot die conclusie.

Bij het experiment testten de onderzoekers van de University of Chicago en University of California, Berkeley, wanneer mensen geneigd zijn geld te doneren aan een goed doel en wanneer niet. Zo keken zij of bijvoorbeeld sociale druk invloed had. Ze bezochten buurten om geld bijeen te sprokkelen voor een lokaal kinderziekenhuis en een milieuorganisatie elders. Eén derdedeel van de bewoners wist van te voren niet dat er iemand langs zou komen. Twee derdedeel wist het wel. Zij kregen van te voren flyers met daarop dat iemand de volgende dag zou komen of met de melding dat zij niet verplicht waren om mee te doen.

Aankondiging
“Door de simpele flyer doen er minder mensen de deur open in relatie tot de mensen die niet wisten dat er iemand zou komen. Een effect op of de mensen iets geven had het echter niet,” vertelt John List. “De flyer waarop stond dat de bewoners niet mee hoefden te doen, verlaagde het aantal mensen dat de deur open deed en ook het aantal mensen dat iets gaf.” Het was vooral het aantal vrouwen dat voor die afname zorgde. Ongeveer drie procent van de vrouwen en mannen gaf geld wanneer het bezoek onaangekondigd gebeurde. Bij de melding dat er niet mee gedaan hoefde te worden, gaven iets minder mannen geld terwijl de helft minder vrouwen iets doneerden. Wanneer het gemakkelijk is om een donatie te vermijden, zoals de deur niet open doen voor een werver, zijn vrouwen dus minder geneigd iets te geven.

Face-to-face
De onderzoekers van de studie in American Economic Review, Papers and Proceedings keken naderhand naar andere gegevens van de bewoners om factoren vast te stellen die van invloed konden zijn. Vrouwen bleken gemakkelijker te doneren, maar vermijden hierdoor mogelijk vaker wervers als ze de kans hebben. De onderzoekers denken dat het wel eens zou kunnen zijn dat vrouwen gevoeliger zijn voor sociale druk dan mannen. Daarom zijn ze meer geneigd iets te geven als ze er moeilijker ‘onderuit’ kunnen komen. Face-to-face ‘nee’ zeggen, vinden vrouwen dus waarschijnlijk lastiger. De onderzoekers geven wel aan dat er meer onderzoek nodig is om conclusies hard te maken.

Dat vrouwen de deur minder vaak open doen voor hun veiligheid wanneer ze niet weten dat en wie er aanbelt, klopt in ieder geval niet. Bij het onaangekondigde bezoek deden net zoveel vrouwen als mannen namelijk de deur open.

Bronmateriaal

"Women donate less to charity than men in some contexts" – The University of Chicago.
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Subnet 24 (cc via Flickr.com).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd