Vroege adoptie is goed voor het kind

Baby’s die voor hun eerste verjaardag zijn geadopteerd hechten zich beter aan pleegouders dan kinderen die later ‘nieuwe ouders’ krijgen. Dit blijkt uit een onderzoek van Linda van den Dries. Kinderen die voor adoptie in een kindertehuis zijn ondergebracht ontwikkelen zich minder goed dan geadopteerde kinderen die eerst in een pleeggezin hebben gewoond.

Het komt wel eens voor dat adoptiekinderen zich niet goed hechten aan hun nieuwe ouders, maar dan gaat het vrijwel altijd om kinderen die na het eerste levensjaar in een adoptiegezin terecht zijn gekomen. Kinderen die in hun eerste levensjaar in een adoptiegezin terecht komen hechten zich namelijk net zo goed aan hun nieuwe ouders als niet-geadopteerde kinderen. Een kind is veilig gehecht als het bij spanning rekent op de steun van ouders.

Van den Dries komt met de conclusie na het onderzoeken van twee groepen pleegkinderen uit China. De eerste groep verbleven voor hun adoptie in een kindertehuis, de andere groep werd in een pleeggezin opgenomen. De pleegkinderen in een kindertehuis liepen na adoptie achter in vergelijking met leeftijdsgenootjes, die in een pleeggezin woonden.

WIST U DAT…

…de babyblues ook adoptieouders treffen, en dus niet alleen biologische ouders?

Het is goed om vroeg te adopteren, want geadopteerde kinderen maken het eerste half jaar na adoptie een belangrijke inhaalslag op het gebied van verstandelijke ontwikkeling en lichamelijke groei. Adoptie is dus een effectieve manier om de ontwikkeling van kinderen een duwtje in de rug te geven.

Bronmateriaal

NWO

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd