Vrijgekomen methaan leidde tot massa-extinctie

Vrijgekomen methaan kan de klimaatverandering in een stroomversnelling brengen en leiden tot een massa-extinctie, zo blijkt.

Zo’n 200 miljoen jaar geleden veranderde het klimaat sterk. Er kwam extreem veel koolstof in de atmosfeer terecht, waardoor de oceanen verzuurden en naar schatting de helft van alle soorten uitstierf. Onderzoekers dachten altijd dat de massa-extinctie het gevolg was van broeikasgassen die vrijkwamen doordat vele vulkanen uitbarstten.

Methaan
Maar nieuw onderzoek toont aan dat vulkaanuitbarstingen niet de belangrijkste oorzaak van de massa-extinctie waren. De onderzoekers bestudeerden fossiele planten en ontdekten dat ten tijde van de massa-extinctie enorme hoeveelheden methaan zijn vrijgekomen. Ook vonden ze bewijzen dat de aarde in die tijd enorm opwarmde.

WIST U DAT…

…schildpadden baat hadden bij de massa-extinctie van 65 miljoen jaar geleden?

Versterkt
“Het vrijkomen van CO2 door vulkaanuitbarstingen heeft de oceanen waarschijnlijk genoeg opgewarmd om het broeikasgas methaan uit de bodem los te laten,” legt onderzoeker Micha Ruhl uit. “Hierdoor ontstond een versterkend effect met als gevolg een klimaatopwarming die vele soorten planten en dieren niet overleven.”

Kettingreactie
Koolstof is dus niet alleen een probleem op zichzelf, maar kan ook een kettingreactie veroorzaken. En dat is informatie waar we anno 2011 iets mee kunnen. “De mensheid zorgt momenteel voor het vele malen sneller vrijkomen van broeikasgassen dan de vulkanen in de periode van massa-extinctie. Als de huidige temperatuur van de oceanen hierdoor over een grenswaarde gaat, komt de stabiliteit van het methaan in de zeebodem weer in gevaar. Hierdoor kan de klimaatverandering plotseling enorm versnellen,” waarschuwen de onderzoekers.

Het onderzoek van de wetenschappers van de universiteit van Utrecht is verschenen in het blad Science.

De foto hierboven laat één van de fossiele resten zien die de onderzoekers hebben onderzocht. Foto: Nina R. Bonis.

Bronmateriaal

Persbericht Universiteit Utrecht.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd