Vreemde taal komt er beter uit na een borreltje

Na een lage dosis alcohol zijn mensen beter in staat om een vreemde taal te spreken.

De hoeveelheid alcohol die proefpersonen kregen, was afhankelijk van hun lichaamsgewicht, maar kwam voor een man van 70 kilo overeen met 460 milliliter van 5%-bier.

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek, verschenen in het blad Journal of Psychopharmacology. De onderzoekers verzamelden 50 mensen die het Duits als moedertaal hadden, maar onlangs ook geleerd hadden om in het Nederland te spreken, lezen en schrijven. De proefpersonen moesten elk een kort gesprekje met een experimentator voeren. Maar kort voor dat gesprekje kregen ze een drankje. Bij de helft van de proefpersonen zat in het drankje een lage dosis alcohol (zie kader). De overige proefpersonen deden dienst als controlegroep en kregen een drankje zonder alcohol.

Beoordeling
De gesprekken die de proefpersonen daarna voerden, werden opgenomen en later beoordeeld door mensen die niet wisten of de proefpersonen alcohol hadden gedronken of niet. Deze mensen waren meer te spreken over de taalvaardigheid van proefpersonen die een lage dosis alcohol hadden gedronken. Met name de uitspraak van de proefpersonen die wat alcohol hadden genuttigd, werd door hen beter gewaardeerd.

De onderzoekers vroegen de proefpersonen ook om zelf een oordeel te vellen over hun taalvaardigheid ten tijde van dat gesprekje met de experimentator. Alcohol bleek geen invloed te hebben op die zelfbeoordeling.

Het achterliggende mechanisme
“Ons onderzoek toont aan dat acute alcoholconsumptie bevorderlijke effecten kan hebben op de uitspraak van een vreemde taal bij mensen die recentelijk die taal geleerd hebben,” vertelt onderzoeker Inge Kersbergen. Onduidelijk is hoe alcohol de taalvaardigheid precies beïnvloedt. “Een mogelijk mechanisme zou het angstremmende effect van alcohol kunnen zijn,” denkt onderzoeker Jessica Werthmann. “Maar om dit te testen, is meer onderzoek nodig.”

Eerdere studies hebben aangetoond dat cognitieve en motorische functies door alcohol verslechteren. Je zou dan ook denken dat alcoholgebruik niet zo bevorderlijk is voor het spreken van een vreemde taal. Dit onderzoek schetst echter een iets ander beeld. Tenminste: voor lage doses alcohol. “Het is belangrijk aan te geven dat de deelnemers aan dit onderzoek een lage dosis alcohol dronken,” stelt onderzoeker Fritz Renner. “Hogere gehaltes van alcoholconsumptie zouden mogelijk geen bevorderlijk effect kunnen hebben op de uitspraak van een vreemde taal.”

Bronmateriaal

"Jenevermoed: een lage dosis alcohol verbetert vaardigheid vreemde talen" - Maastricht University

Afbeelding bovenaan dit artikel: Concord90 / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd