Voorlopig nog geen teken van buitenaards leven te vinden op ‘Oumuamua

Maar de zoektocht gaat door!

Astronomen richtten de Green Bank Telescope afgelopen week op ‘Oumuamua: het eerste interstellaire object dat recent in ons zonnestelsel werd aangetroffen. De astronomen wilden nagaan of dit object het werk is van moeder natuur of misschien door aliens is gebouwd. Dat laatste lijkt niet heel aannemelijk, maar de onderzoekers wilden het toch even checken. Vooralsnog echter zonder resultaat.

Dataset
Dat laten de astronomen in een verklaring weten. Ze speurden op tal van frequenties naar door aliens veroorzaakte signalen afkomstig van ‘Oumuamua en dat leverde een enorme dataset op. Een eerste analyse van de dataset suggereert echter dat er geen signalen tussenzitten die erop wijzen dat ‘Oumuamua een door aliens gebouwd ruimteschip is.

Nadere analyse en waarnemingen
Maar: de onderzoekers geven het nog niet op. Ze wijzen erop dat er veel data is verzameld en dat ze deze nog eens rustig willen uitkammen. Daarnaast zijn ze voornemens de Green Bank Telescope nog zeker drie keer op ‘Oumuamua te richten. “Het is geweldig om te zien dat de data verzameld tijdens observaties van deze nieuwe en interessante bron binnenstromen,” aldus onderzoeker Andrew Siemion. “Ons team is benieuwd wat aanvullende observaties en nadere analyses zullen onthullen.”

De waarnemingen maken deel uit het onderzoeksproject Breakthrough Listen. Dit onderzoeksproject jaagt met meerdere telescopen op signalen van buitenaards leven. De beslissing om ook ‘Oumuamua onder de loep te nemen, werd genomen nadat bleek dat het object – dat zo’n 400 meter lang en 40 meter breed is – qua vorm nog het meeste weg heeft van een enorme, vliegende sigaar. En eerdere studies suggereerden dat een sigaar- of naaldvormige ruimtesonde het meest geschikt is voor langdurige, interstellaire ruimtereizen. En wel omdat een ruimtesonde met zo’n vorm het minste te vrezen heeft van interstellair gas en stof (dat niet alleen voor weerstand, maar ook voor beschadigingen aan de sonde kan zorgen).

Bronmateriaal

"Breakthrough Listen releases initial results and data from observations of 'Oumuamua" - Breakthrough Initiative

Afbeelding bovenaan dit artikel: ESO / M. Kornmesser

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd