Voor wie is het nieuwe coronavirus werkelijk gevaarlijk? Wetenschappers zochten het uit!

  Naast ouderdom, blijkt onder meer ook diabetes en een hoge bloeddruk een risicofactor te zijn en de kans op een ernstige virusinfectie of overlijden te vergroten.

  Dat schrijven wetenschappers in het blad The Lancet. Ze baseren zich op een onderzoek onder 191 patiënten die aan het nieuwe coronavirus leden en daarom in een ziekenhuis in Wuhan (China) werden opgenomen. Van deze 191 patiënten, genazen er 137. 54 mensen overleden in het ziekenhuis.

  Risicofactoren
  De onderzoekers bogen zich over de gegevens van deze patiënten en hun ziekteverloop. En dat stelt ze in staat om enkele risicofactoren te identificeren. Onderzoeker Zhibo Liu: “Een hoge leeftijd, tekenen van bloedvergiftiging bij opname in het ziekenhuis en andere aandoeningen, zoals een hoge bloeddruk en diabetes en het langdurig gebruik van non-invasieve beademing (waarbij de patiënt zelf ademhaalt, maar via een masker dat over de neus en mond is geplaatst daarbij wel enigszins ondersteund wordt, red.) speelden een belangrijke rol bij patiënten die overleden.”

  Observationeel
  Het onderzoek is slechts observationeel. Dus de conclusies zijn puur gebaseerd op wat onderzoekers hebben zien gebeuren. Er kunnen dan ook geen causale verbonden worden getrokken. In andere woorden: onderzoekers kunnen officieel niet verklaren waarom bijvoorbeeld ouderen een grotere kans hebben om ernstig ziek te worden of zelfs te overlijden na blootstelling aan het nieuwe coronavirus. Maar onderzoekers hebben daar natuurlijk wel ideeën over. “De slechtere uitkomsten onder oudere mensen kunnen deels te wijten zijn aan een ouderdomsgerelateerde verzwakking van het immuunsysteem,” aldus Liu.

  Ziekteverloop
  Ook geeft het onderzoek meer inzicht in het ziekteverloop van mensen die met het virus besmet zijn geraakt (waarbij wel moet worden opgemerkt dat het hier puur gaat om mensen die in het ziekenhuis hebben gelegen en dus ook daadwerkelijk ernstig ziek zijn geworden door het virus). Zo blijken de onderzochte patiënten die het virus overleefden, gemiddeld twaalf dagen koorts te hebben gehad. Hun hoestje bleef aanzienlijk langer hangen en 45% van de patiënten hoestte nog steeds toen zij het ziekenhuis mochten verlaten. De kortademigheid hield zo’n 13 dagen aan. Gemiddeld verstreken er zo’n 22 dagen tussen het moment waarop de overlevenden het virus opliepen en het moment waarop zij het ziekenhuis mochten verlaten. De mensen die aan het virus bezweken, stierven gemiddeld 18,5 dag nadat ze ziek waren.

  Virale uitscheiding
  Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat coronapatiënten het virus gemiddeld 20 dagen en soms zelfs 37 dagen lang uitscheidden. En mensen die aan het virus overleden, deden dat tot aan hun dood. Het zou kunnen betekenen dat ze gedurende die hele periode ook in staat zijn om het virus op anderen over te dragen. Het heeft volgens onderzoeker Bin Cao “belangrijke implicaties voor richtlijnen omtrent isolatiemaatregelen (…) voor patiënten met een bevestigde COVID-19-infectie.” Wel willen de onderzoekers een belangrijke kanttekening plaatsen bij deze voorlopige resultaten. Zo wijzen ze erop dat de periode waarin mensen het virus uitscheiden afhankelijk lijkt te zijn van de ernst van de infectie. Bij mensen die thuis in isolatie zitten – en dus milde of zelfs geen symptomen hebben – duurt de periode van virale uitscheiding wellicht korter.

  Het onderzoek in The Lancet is de zoveelste studie die over het nieuwe coronavirus handelt en recent is verschenen. Wetenschappers wereldwijd werken namelijk hard om meer grip te krijgen op het virus. Door hun bevindingen zo snel mogelijk te publiceren en met anderen te delen, hoopt men gezamenlijk snel vooruitgang te kunnen boeken en het virus steeds beter te gaan doorgronden. Meer informatie over het virus kan niet alleen helpen om verspreiding ervan te beperken, maar mogelijk ook bijdragen aan een betere behandeling van mensen die door het virus getroffen zijn en bijdragen aan de ontwikkeling van een effectief vaccin.

  Bronmateriaal

  Fout gevonden?

  VanafHier.nl

  Een community van  

  Voor jou geselecteerd