Voor het eerst bewijs dat Hangende Tuinen van Babylon echt bestonden

De Hangende Tuinen
Wetenschappers denken te weten waar wereldwonder ‘De Hangende Tuinen van Babylon’ zich bevond. Namelijk in Nineveh, een stad 482 kilometer van Babylon vandaan.

De Hangende Tuinen zijn al sinds de oudheid één van de zeven wereldwonderen, echter zijn er nooit sporen van gevonden. Onderzoeker Dr. Stephanie Dalley denkt te weten waarom. Volgens haar werd het bouwwerk, op aandringen van de Assyrische koning Sennacherib, in de zevende eeuw voor Christus door de Assyriërs gebouwd; in het noorden van Mesopotamië, het moderne Irak. Dit vermoeden ontstond tijdens een recente ontdekking in Nineveh. Bij een opgraving werden sporen van een aquaduct gevonden, met daarop een opschrift dat luidt: ‘Sennacherib koning van de wereld … Over een grote afstand heb ik een watergang gericht naar de omstreken van Nineveh’. Een tweede bewijs is een beschrijving van Sennacherib. Hierin heeft de koning het over ‘een ongeëvenaard paleis’ en ‘een wonder voor de mensheid’. Hij beschrijft het wonder van een schroef dat water omhoog doet rijzen, gebruikmakend van een nieuwe methode van bronsbewerking. Daarnaast denkt Dr. Dalley dat Nineveh een meer logische locatie voor het wereldwonder was dan Babylon. Het vlakke landschap van die laatste stad had het namelijk onmogelijk gemaakt om water naar de opstaande tuinen toe te voeren.

Het nieuwe Babylon
Dat de Hangende Tuinen niet door Nebuchadnezzar in Babylon werden gebouwd maar door Sennacherib in Nineveh is te verklaren. Toen Assyrië in 698 voor Christus Babylon veroverde, werd de hoofdstad Nineveh als het ‘nieuwe Babylon’ gezien. Eerder onderzoek wees uit dat, nadat de Assyrische koning Babylon had veroverd, hij alle poorten van Nineveh hernoemde naar namen die gebruikt werden voor de poorten van Babylon. Ook denkt Dalley dat de Hangende Tuinen wel degelijk zijn beschreven in een reliëf van Sennacherbibs paleis in Nineveh. Het werk laat groeiende bomen op een overdekte zuilenrij zien, precies zoals werd beschreven in de verslagen van de ‘Babylon’ tuinen.

Eerste bewijs
Volgens Dalley is dit de eerste keer dat kan worden aangetoond dat de Hangende Tuinen echt bestaan hebben. Zij publiceert haar bevindingen in haar onderzoek ‘The Mystery Of The Hanging Garden Of Babylon‘ aan het einde van deze maand.

Wilt u meer lezen over dit wereldwonder? Dat kan hier op Scientias.nl.

Bronmateriaal

"Was the legendary 'Hanging Garden' in Nineveh?" - ox.ac.uk
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Oxford University (cc via ox.ac.uk).

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd