Voor het eerst bewezen dat CO2 het broeikaseffect versterkt

industrie

Wetenschappers zijn er voor het eerst in geslaagd om buiten het laboratorium te bewijzen dat CO2 ervoor zorgt dat er meer warmte van de zon wordt vastgehouden en het natuurlijke broeikaseffect versterkt wordt.

De temperatuur op aarde is vrij aangenaam en dat hebben we te danken aan allerlei gassen in de atmosfeer. Zij houden de warmte van de zon vast, waardoor de temperatuur op aarde hoger komt te liggen. We noemen dat het natuurlijke broeikaseffect. Maar met name de laatste decennia pompen we met z’n allen steeds meer van deze gassen (zoals CO2) in de atmosfeer. Aangenomen wordt dat het natuurlijke broeikaseffect hierdoor wordt versterkt en de temperatuur op aarde stijgt.

Verband
De afgelopen jaren stelden onderzoekers al vast dat de concentratie CO2 in de atmosfeer inderdaad is gestegen. En ook de temperatuur op de aarde stijgt. Laboratoriumexperimenten toonden aan dat die hogere temperaturen inderdaad verband hielden met de stijging in CO2-uitstoot. Meer CO2 zorgde ervoor dat meer zonnewarmte werd vastgehouden en de temperaturen stegen. Maar buiten het laboratorium is dat nog nooit middels experimenten vastgesteld. Tenminste: tot voor kort.

Bewijs
In het blad Nature melden onderzoekers dat ze er voor het eerst in geslaagd zijn om buiten het laboratorium aan te tonen dat een hogere CO2-uitstoot inderdaad leidt tot een versterkt broeikaseffect. “Talloze studies hebben aangetoond dat de concentratie CO2 in de atmosfeer stijgt, maar onze studie legt het verband tussen deze concentraties en een toevoeging van energie aan het systeem, oftewel het broeikaseffect,” legt onderzoeker Daniel Feldman uit.

De onderzoekers maten de mate waarin CO2 in de atmosfeer tussen 2000 en 2010 bijdroeg aan de stralingsforcering in Oklahoma en op Alaska. Stralingsforcering geeft aan in welke mate de energiebalans van onze planeet beïnvloed wordt door veranderingen in de atmosfeer. We spreken van positieve stralingsforcering als de aarde meer zonne-energie absorbeert dan afgeeft. Deze positieve stralingsforcering kun je hoog in de atmosfeer, maar ook op het oppervlak meten. De onderzoekers deden het laatste en ontdekten dat CO2 op beide locaties verantwoordelijk was voor een flinke toename in stralingsforcering: ongeveer tweetiende van een Watt per vierkante meter per decennium. Ze schrijven die trend toe aan het feit dat er tussen 2000 en 2010 meer CO2 werd uitgestoten. “We zien voor het eerst in het veld de versterking van het broeikaseffect, omdat er meer CO2 in de atmosfeer te vinden is.”

Bronmateriaal

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd