Vogels en zoogdieren lijken de beste papieren te hebben om een klimaatverandering te overleven

Reptielen en amfibieën daarentegen…

Dat blijkt uit een nieuw onderzoek van de University of British Columbia. De onderzoekers baseren zich op een uitgebreide studie naar het leefgebied van vogels, zoogdieren, reptielen en amfibieën. Aan de hand van onder meer fossiele resten werd nagegaan waar zij in de afgelopen 270 miljoen jaar gewoond hebben en welke temperaturen zij nodig hadden om te kunnen overleven.

Leefgebied
De resultaten zijn duidelijk, aldus onderzoeker Jonathan Rolland. “We zien dat zoogdieren en vogels beter in staat zijn om hun leefgebied wat op te rekken en uit te breiden, wat betekent dat zij beter in staat zijn om zich aan te passen. Dat kan een enorme impact hebben op de snelheid waarmee soorten uitsterven en hoe onze wereld er in de toekomst uitziet.”

Verandering
Het klimaat op aarde is namelijk aan het veranderen. En dat is niet voor het eerst. Sterker nog: het aardse klimaat heeft in het verre verleden wel vaker grotere klimaatveranderingen doorgemaakt. En dat stelt onderzoekers in staat om – door naar het verleden te kijken – voorspellingen te doen over wat ons in de toekomst te wachten staat.

Zo was de aarde tot 40 miljoen jaar geleden bijvoorbeeld tropisch warm. Maar toen begon onze planeet af te koelen. Vogels en zoogdieren pasten zich vrij snel aan de koudere temperaturen aan, waardoor zij ook in leefgebieden die noordelijker en zuidelijker gelegen zijn, uit de voeten kunnen. Maar voor amfibieën en reptielen lag dat anders. Het suggereert dat zij ook nu de meeste hinder zullen ondervinden van het veranderende klimaat. Daarnaast kan het mogelijk de huidige verspreiding van bepaalde soorten helpen verklaren. “Het kan mogelijk verklaren waarom we zo weinig reptielen en amfibieën in het Antarctische gebied of zelfs in gematigde gebieden zien,” denkt Rolland. “Het is mogelijk dat zij zich uiteindelijk ook wel aanpassen en in die regio’s kunnen wonen, maar dat het voor hen veel langer duurt om te veranderen.”

Bronmateriaal

"Mammals and birds could have best shot at surviving climate change" - University of British Columbia

Afbeelding bovenaan dit artikel: Alexas_Fotos / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd