Voeten van ‘nieuwe’ mensachtige leken op die van ons

handvoet

Nieuw onderzoek suggereert dat recent ontdekte mensachtige in bomen klom, wandelde en gereedschappen gebruikte.

Kun je ‘m je nog herinneren? De recent ontdekte mensachtige Homo naledi? Wetenschappers hebben de voeten en handen van deze mensachtige nog eens bestudeerd en kunnen ons op basis daarvan meer vertellen over de wijze waarop H. naledi zich (voort)bewoog.

De voet
Uit de analyse blijkt dat de voeten van de mensachtige overeenkomsten vertoont met onze voeten. Zo stelden de voeten van H. naledi de mensachtige in staat om te staan en op twee benen te lopen. Er zijn echter ook verschillen. Zo zijn de botten in de tenen in vergelijking met de onze wat gebogen

Over de mensachtige

De resten van H. naledi werden recent ontdekt in Zuid-Afrika. De mensachtige had aapachtige schouders en een klein brein (500 cc, ter vergelijking: de moderne mens heeft een herseninhoud van 1500 cc). Het is heel interessant dat dit onderzoek nu suggereert dat de mensachtige anatomisch gezien in staat was om gereedschappen te gebruiken. Het zet onderzoekers aan het denken over de cognitieve eisen waar een mensachtige aan moet voldoen alvorens deze in staat is om gereedschappen te maken en te gebruiken.

En de hand
De handen van H. naledi hebben diverse eigenschappen die nog nooit in deze combinatie bij een mensachtige zijn aangetroffen. Zo doen de botten in de pols en duim denken aan die van Neanderthalers en mensen. Het suggereert voorzichtig dat H. naledi een krachtige greep had en stenen gereedschappen kon gebruiken. De botjes in de vingers van H. naledi zijn in vergelijking met oude mensachtigen zoals bijvoorbeeld Australopithecus afarensis (waartoe ook Lucy behoort) wat gebogen. Het suggereert dat H. naledi de handen gebruikte om in bomen te klimmen. Volgens de onderzoekers kon H. naledi op basis van de anatomie van zijn handen met gereedschappen uit de voeten, maar bewoog deze zich nog voornamelijk al klimmend voort.

H. naledi is slechts één van de vele mensachtigen die wetenschappers de afgelopen jaren ontdekt hebben. Hoe moeten we H. naledi nu zien in het grotere plaatje, oftewel de evolutionaire geschiedenis van de mens? Onderzoeker Jeremy DeSilva stelt dat in Afrika waarschijnlijk allerlei organismen in kleine leefgebieden woonden en de aanpassingen ondergingen die nodig waren om in dat gebied te kunnen overleven. Zo ontstonden totaal verschillende organismen. “Mensen zijn net als elk ander dier op de planeet. Onze evolutionaire geschiedenis is een mix. Het is een mozaïek, allerlei verschillende experimenten, en wij zijn om wat voor reden dan ook de enigen die zijn overgebleven.”

Bronmateriaal

"The hand and foot of Homo naledi" - University of the Witwatersrand (via Eurekalert.org)
"New human ancestor's feet resemble our own, Dartmouth scientist finds" - Dartmouth College (via Eurekalert.org)
De foto bovenaan dit artikel is gemaakt door Peter Schmid & William Harcourt-Smith, Wits University.

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd