Vissen hebben vrij complexe persoonlijkheden

Dat suggereert een nieuw onderzoek uitgevoerd onder guppy’s.

Wetenschappers keken hoe guppy’s (Poecilia reticulata) zich onder verschillende omstandigheden gedroegen. Zo weren de guppy’s bestudeerd nadat ze in een voor hen onbekende watertank waren geplaatst en nadat ze in zo’n vreemde watertank geconfronteerd werden met nagemaakte vissen of vogels die het normaliter op deze guppy’s voorzien hebben.

Complexe verschillen
Het onderzoek levert verrassende resultaten op. Zo bleken er grote en complexe verschillen te zijn tussen de manieren waarop verschillende guppy’s reageerden. “Wanneer we ze bijvoorbeeld in een onbekende omgeving plaatsten, ontdekten we dat guppy’s verschillende strategieën hebben om met deze stressvolle situatie om te gaan,” legt onderzoeker Tom Houslay uit. “Velen proberen zich te verstoppen, anderen proberen te ontsnappen, weer anderen verkennen de omgeving voorzichtig, enzovoort.”

“Ons onderzoek laat zien dat de realiteit veel complexer is”

Simpel spectrum
Het is in strijd met het idee dat verschillen in het gedrag verklaard kunnen worden aan de hand van een ‘simpel spectrum’ met aan de ene kant guppy’s die risico’s mijden en aan de andere kant guppy’s die risico’s opzoeken. “Ons onderzoek laat zien dat de realiteit veel complexer is,” aldus Houslay.

Consistent
De verschillen tussen guppy’s bleken bovendien niet alleen door de tijd heen, maar ook in verschillende situaties consistent te zijn. “Dus hoewel het gedrag van alle guppy’s afhankelijk van de situatie veranderde – zo werden ze bijvoorbeeld allemaal voorzichtiger in het geval van stressvollere situaties – bleven de relatieve verschillen tussen individuen intact.” In andere woorden: “Individuen behielden hun onderscheidende persoonlijkheden.”

Het onderzoek roept weer nieuwe vragen op, zo vertelt onderzoeker Alastair Wilson. “We willen graag weten waarom deze verschillende persoonlijkheden bestaan en tijdens de volgende fase van ons onderzoek zullen we kijken naar genen die aan de persoonlijkheid en daaraan gerelateerde kenmerken ten grondslag liggen. We willen weten hoe persoonlijkheid van invloed is op andere facetten van het leven en in hoeverre dit het resultaat is van genen in plaats van omgevingsfactoren. Het doel is om meer inzicht te krijgen in evolutionaire processen en te achterhalen hoe verschillende gedragingen kunnen standhouden terwijl soorten evolueren.”

Bronmateriaal

"Fish have complex personalities, research shows" - University of Exeter (via Eurekalert)

Afbeelding bovenaan dit artikel: basuka / Pixabay

Fout gevonden?

Voor jou geselecteerd